Motorismus

Scania bilanční zpráva za leden – prosinec 2012

Shrnutí celého roku 2012.

– Provozní cash flow činil 3,025 m. SEK (6,970) ve vozidlech a službách
– Provozní zisk klesl na 8,300 m. SEK (12,398) a zisk na akcii klesl na 8.31 SEK (11.78)
– Čisté tržby klesly o 9 procent na 79,603 m. SEK (87,686)
– Představenstvo navrhuje dividendu ve výši 4.75 SEK (5.00) na akcii.
 
Komentář Martina Lundstedta, prezidenta a výkonného ředitele společnosti Scania
„Zisk společnosti Scania za celý rok 2012 činil 8,300 m. SEK. Nižší objem vozidel, nižší využití kapacit a vyšší úroveň nákladů snížily zisk. Objednávky nákladních vozidel vzrostly v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2012. Vzestup byl zaznamenán v Latinské Americe a počet objednávek vozidel byl výjimečně silný i v Brazílii, kde rozsáhlé dotace pozitivně ovlivnily poptávku. Objednávky vozidel v Evropě zůstaly na nízké úrovni. Zákazníci se zdráhají investovat do nových vozidel s ohledem na nejistou ekonomickou situaci. Přesto na základě nízkých dodávek vozidel v posledních letech přichází garantovaná potřeba obměny.
 
Přichází totiž přechod na emisní normu Euro 6, což může přinést určitou podporu poptávky. V Rusku objednávky vozidel byly na dobré úrovni. Objednávky v Asii poklesly ve srovnání s předchozím čtvrtletím, především kvůli trhům na Blízkém východě. Objednávky autobusů zůstaly na nízké úrovni s oživením v Evropě a poklesem v Latinské Americe ve srovnání s třetím čtvrtletím. Objednávky motorů se zvýšily vzhledem k velmi nízké úrovni v třetím čtvrtletí. Prodej servisních služeb je obecně na stabilní úrovni se zvýšenou poptávkou v několika regionech mimo Evropu během celého roku 2012.
 
Nižší ekonomická aktivita negativně ovlivňuje poptávku po službách v jižní Evropě. Vzhledem k nízké poptávce po vozidlech v Evropě a na Blízkém východě, byla na začátku prvního čtvrtletí 2013 snížena denní výrobní kapacita v Evropě o 15 procent ve srovnání s koncem roku 2012. Tato situace se negativně dotkla asi 700 agenturních pracovníků. Další úprava všeobecných nákladů je již v procesu a to nám při pohledu do budoucnosti dává dobré možnosti k růstu. Scania proto bude nadále upřednostňovat investice do svých ústředních, rozvojových projektů a rozšiřovat prodej a služby organizace na rozvíjejících se trzích. „
 
 
Finanční přehled
 
Rok 2012
 
Q4
Nákladní vozidla a autobusy, kusy
 
2012
2011
Změna, %
 
2012
2011
Změna, %
Objednávky
 
71,945
76,843
-6
 
19,625
15,846
24
Dodávky
 
67,401
80,108
-16
 
20,522
21,123
-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čisté příjmy a výnosy
EUR m.*
 
 
 
 
 
 
 
Čisté příjmy, Scania Group, SEK m.
9,238
79,603
87,686
-9
 
22,342
22,891
-2
Provozní příjmy, Vozidla a služby, SEK m.
893
7,694
11,881
-35
 
1,992
2,587
-23
Provozní příjmy, Finanční služby, SEK m.
70
606
517
17
 
173
154
12
Provozní příjmy, SEK m.
963
8,300
12,398
-33
 
2,165
2,741
-21
Příjmy před zdaněním, SEK m.
961
8,281
12,612
-34
 
2,125
2,807
-24
Čisté příjmy za období, SEK m..
771
6,640
9,422
-30
 
1,890
2,132
-11
Provozní záloha, %
 
10.4
14.1
 
 
9.7
12.0
 
Kapitálový výnos, %
 
19.2
29.5
 
 
 
 
 
Výnos kapitálu, vozidla a služby, %
 
22.8
38.1
 
 
 
 
 
Výnos na akcii, SEK
0,96
8.31
11.78
-29
 
2.37
2.67
-11
Hotovost, Vozidla a služby
351
3,025
6,970
-57
 
849
3,104
-73
Počet akcií: 800 miliónů
* Přepočítáno na EUR pro potřeby čtenářů dle kurzu EUR 1.00 = SEK 8.617. 
 

Přečtěte si také

Back to top button