Motorismus

Trh užitkových vozidel i autobusů v Evropě zaznamenává růst

ČR je v Evropě mezi osmi největšími trhy nákladních automobilů a autobusů.

Z údajů ACEA o prvních registracích nových užitkových vozidel za leden až květen 2014 vyplývá, že mírně pozitivní trend ve vývoji registrací nových užitkových vozidel a autobusů v zemích EU28 a EFTA trvá. Nárůst je zaznamenáván u všech kategorií motorových vozidel.
 
 
I. užitková vozidla a autobusy celkem
(Σ LCV+MCV+HCV+MBC+HBC). Celkově bylo v zemích EU28 + EFTA za leden až květen 2014 poprvé zaregistrováno 776 348 ks užitkových vozidel a autobusů, což je o 8,61 % více než za stejné období roku 2013 (fotogalerie, Obrázek 1).
 
II. Lehká užitková vozidla – do 3,5 t celkové hmotnosti
(LCV). V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2013 (za 1. až 5. měsíc) zaznamenán v souhrnu nárůst prvních registrací o 9,67 % (to je o 56 945 ks). K růstu došlo téměř na všech trzích, pokles byl zaznamenán pouze v Belgii (-3,75 %), Nizozemí (-0,19 %), Švýcarsku (-1,58 %) a Norsku (-9,57 %).
 
8 největších trhů za leden až květen 2014 + údaje za ČR, EU a EU+EFTA (Fotogalerie: Obrázek 2).
 
III. Užitková vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti celkem 
(MCV+HCV >3,5t – Trucks). Užitkových vozidel o celkové hmotnosti větší než 3,5 t bylo za leden až květen 2014 v zemích EU28 a EFTA poprvé zaregistrováno celkem 116 959 ks, což je o 3,28 % více než za stejné období roku 2013.
 
I v této kategorii došlo k růstu prvních registrací na většině trhů, k poklesu však došlo ve Francii, Velké Británii, Nizozemí, Dánsku, Finsku a Kypru. Český trh je podle počtu prvních registracíjiž na 7. místě v Evropě a je jedním z trhů, kde došlo k výraznému meziročnímu růstu.
 
8 největších trhů za leden až květen + údaje za EU a EU+EFTA (Fotogalerie: Obrázek 3)
 
Z uvedeného celkového počtu 116 959 ks poprvé registrovaných nových nákladních vozidel bylo 91 117 ks (77,91 %) o celkové hmotnosti větší než 16 tun.
 
IV. Autobusy
(Buses – MBC+HBC > 3,5t). První registrace nových autobusů v zemích EU28 a EFTA jsou oproti stejnému období roku 2013 vyšší o 6,79 %. Česká republika patří mezi země s relativně vysokým nárůstem prvních registrací nových autobusů a český trh autobusů je v Evropě za uvedené období osmý největší.
 
8 největších trhů za leden až květen 2014 + údaje za EU a EU+EFTA (Fotogalerie: Obrázek 4)
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button