Zprávy

Obchodní dohoda mezi EU a zeměmi Mercosuru podpoří české exportéry

Vzniká největší zóna volného obchodu na světě s trhy Latinské Ameriky a Evropy.

Čeští exportéři se zapojí do největší zóny volného obchodu na světě. Evropské unie se koncem letošního června dohodla na podobě smlouvy o volném pohybu zboží s latinskoamerickým obchodním spolkem Mercosur. Bezbariérové obchodování přinese vedle celních úlev také nové exportní příležitosti českým firmám z automobilového průmyslu a dalších segmentů. Upozorňuje na to Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, která je v Česku největším poskytovatelem celních služeb pro exportéry a dovozce. Obchodní spolek Mercosur aktuálně zahrnuje země, jako jsou Brazílie, Argentina, Paraguay nebo Uruguay.

Dohoda přinese celní úspory až 4 miliardy euro za rok
„Perspektivní trh Mercosuru byl doposud chráněný vysokými tarify, například dovoz automobilů do Brazílie či Argentiny byl zatížen celní sazbou 35 %. Nulové nebo snížené clo naopak může přinést českým a dalším evropským vývozcům značné úspory. V souhrnu napříč průmyslovými segmenty včetně automotive může jít až o 4 miliardy euro za rok. Vedle nulových nebo snížených celních sazeb se na zahraničním obchodě pozitivně podepíše také odstranění netarifních překážek, například zvýhodňování domácích výrobců nebo odlišnosti v používání technických norem,“ přibližuje Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, odborník na clo a mezinárodní obchod.

Více příležitostí pro automobilový export z Česka
Podle Sdružení automobilového průmyslu loni vyvezly firmy podnikající v tomto oboru z Česka do Jižní Ameriky zboží za 2,8 miliardy korun. Částku tvoří 630 milionů korun za vyvezené automobily a 2,2 miliardy korun za exportované součástky. Sdružení vidí hlavní potenciál beztarifní dohody právě v nových příležitostech pro dodavatele, kteří by mohli snáz navázat spolupráci s tamními výrobci. „Těžit z této dohody může zejména dodavatelský sektor – ať už přímo na základě nových přímých partnerství s výrobci se sídlem v zemích Mercosur nebo nepřímo prostřednictvím evropských automobilek, kam směřuje většina českého exportu,“ říká Zdeněk Petzl ze Sdružení automobilového průmyslu.

Naděje v celní válce
Latinská Amerika představuje slibné trhy pro české i další evropské vývozce ještě z jednoho důvodu. „Uzavření bezcelního paktu s blokem Mercosur přichází v době, která nepřeje obchodnímu vyjednávání EU se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump uvažuje nad uvalením dovozních celních tarifů na evropské automobily. Celní sazba může vyskočit až na 25 %, což by velmi zatížilo unijní průmysl. Čeští subdodavatelé a evropské automobilky tak mohou najít v Latinské Americe nové alternativní trhy nebo tam posílit svůj tržní podíl,“ říká Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, expert na clo a mezinárodní obchod.

Největší zóna volného obchodu
EU s Mercosurem sjednávaly přelomovou dohodu o volném obchodu už od roku 2000. Na jejím má vzniknout největší zóna volného obchodu na světě. Mercosur vyváží do EU zejména potraviny, nápoje a tabák, zatímco EU dodává do Mercosuru především stroje, dopravní zařízení, chemikálie a farmaceutické produkty. Loňská čísla celkového vývozu z EU do zemí Mercosuru čítají zhruba 45 miliard eur. Opačným směrem putovalo zboží v hodnotě téměř 43 miliard eur. Dohodu nyní čeká proces schvalování jednotlivými členskými zeměmi EU a Evropským parlamentem.

Přečtěte si také

Back to top button