Zprávy

Plave MAN po Labi…

Hamburk je bohatší o novou atrakci: Turisté jezdí na okružní vyhlídkové jízdy městem po souši i po vodě s pomocí prvního obojživelného autobusu v Německu s názvem HafencityRiverbus.

Je to loď? Nebo je to autobus? Když se člověk na nový HafencityRiverbus podívá, je to trošku od obojího. Hodí se tak úplně perfektně k přístavnímu městu na Labi, kde velká část pamětihodností leží v těsné blízkosti anebo přímo ve vodě. Tak spojuje tato nejnovější atrakce okružní jízdu městem s vyhlídkovou jízdou přístavem.
 
Na souši jede jako normální linkový autobus, dokonce je vybaven tlačítky zastavení na přání. A to nikoliv z důvodu, že by zastavoval ve stanicích, ale protože to bylo vyžadováno při registraci autobusu jako mimořádného vozidla. Jako vlastník prvního obojživelného autobusu v Německu musel Fred Franken v mnoha směrech absolvovat pionýrskou práci. Proto také trvala realizace od první myšlenky až po hotový autobus celé čtyři roky. Největší výzvu představovala registrace autobusu. Obojživelná vozidla nejsou v německé dopravní legislativě zohledněna.
 
„Nápad uskutečnit takový projekt jsem měl již před 18 lety“, vypráví Franken, kvalifikovaný obchodník v oblasti lodní dopravy a uznávaný autobusový nadšenec. „Tehdy jsem viděl podobnou atrakci v Singapuru a hned mi bylo jasné, že něco takového musí bezpodmínečně přijít do Hamburku.“
 
Pod vodotěsnou schránkou se skrývá podvozek nákladního vozidla MAN, nástavbu dodal maďarský výrobce. S další výzvou se Riverbussetkává při údržbě. „Nejedná se ani o autobus, ani o loď, neexistují zatím žádná srovnatelná vozidla. Získat a rychle v případě potřeby opravit nějaký díl, to si vyžaduje vysokou úroveň technických znalostí dílenského personálu“, vysvětluje Mike Vannauer, vedoucí prodeje autobusů regionu Nordve společnosti MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. Jako vystudovanému námořníkovi se mu pochopitelně u tohoto speciálního vozidla zrychluje tep. Servisní péče je vozidlu zajištěna prostřednictvím střediska MAN ServicebetriebMoorfleet. 
 
Další výzvu aktuálně představuje skutečnost, že Riverbus je k dispozici pro údržbové a servisní zásahy maximálně jeden den v týdnu. Neboť odezva na okružní jízdy je obrovská: „V prvních dvou měsících našeho podnikání jsme již přepravili více než 6 000 osob. Kromě obyvatel Hamburku rovněž mnoho zahraničních hostů“, raduje se Fred Franken z toho, že byl jeho nápad tak dobře přijat. Zpozorněla rovněž i další města. A tak jižexistuje poptávka po pěti až sedmi dalších obojživelných autobusech. 

Přečtěte si také

Back to top button