Zprávy

Přeshraniční relokace je nezbytná pro nemovitostní portfolia společností

Vyplývá ze zprávy Colliers International “Průzkum mezi nájemci kanceláří v Evropě v roce 2013.”

Více než 70 procent velkých firem* má v průběhu následujících dvou let v úmyslu přemístit některé ze svých stávajících obchodních kapacit do nových přeshraničních lokalit – takový je závěr průzkumu Colliers International European Office Occupier Survey 2013 (Průzkum mezi nájemci kanceláří v Evropě v roce 2013). Zpráva zjišťovala priority společností v Evropě – řešení ekonomických problémů, priority týkající se nemovitostí a strategie týkající se pracovních míst, expanzní a relokační plány – a zjistila, že 45 procent všech společností počítá s přeshraničním přemístěním podnikání během příštích dvou let.
 
Guy Douetil, vedoucí oddělení korporátních služeb Colliers International v regionu EMEA, říká: „Zpráva ukazuje, že chuť po expanzi předních společností je zaměřená na rychle rostoucí oblasti, zejména Asii. Lepší přístup na trh, levnější pracovní síla a zlepšující se dostupnost schopností byly hlavní hnací silou pro rozhodnutí o přeshraničním přemístění.“
 
Průzkum ukazuje, že Asie je považována za nejlepší oblast pro růst s tím, že 30 % společností plánuje rozšířit obchodní aktivity v následujících dvou letech v Číně a 25 % v Indii. Další rozvíjející se asijské země, zejména Thajsko, Malajsie, Indonésie, Vietnam a Filipíny vykazují ještě větší zájem (přibližně 40 %), a to díky ekonomickému rozvoji a otevřenosti vůči zahraničním investicím a také proto, že cena práce je dražší v zemích, které již zažily první vlnu expanze západních zemí do Asie.
 
Naopak postoj vůči západní Evropě byl slabší, protože více než 45 % společností očekává snížení úrovně obchodních aktivit oproti 23 %, kteří stále plánují expanzi. Jana Vlková, vedoucí oddělení kancelářských prostor, Colliers International Česká republika, pokračuje: „Hospodářské obtíže na starém kontinentu z něj dělají méně přitažlivou oblast pro nadnárodní podniky. Ekonomický pokles některých evropských zemí spolu s obavami o schopnost evropských představitelů vytvořit plán nastartování růstu na celém kontinentu jsou faktory, které ohrožují zlepšení důvěry.“
 
Podle 70 %, respektive 66 % respondentů jsou „back-office“ a výroba/montáž činnosti, které budou s největší pravděpodobností určeny k relokaci. Korporace je zamýšlejí přesunout do rozvíjejících se ekonomik s nižšími náklady. Zpráva ukazuje, že téměř 60 % respondentů uvedlo náklady jako hlavní prioritu při výběru centrály, zatímco vloni to bylo 50 %. Ekonomická nejistota a pokračující snaha o přísnou kontrolu nákladů bude pokračovat jako jasná priorita pro korporace v následujících několika letech, zatímco důvěra bude postupně obnovována, což bude mít vliv na výběr budovy.
 
Jedním z hlavních poražených byla podle průzkumu otázka udržitelnosti: přestože většina respondentů uvedla, že udržitelnost hraje při rozhodování o nemovitostech důležitou roli, nebyli na druhou stranu připraveni zaplatit za zelenou budovu více. Guy Douteil uzavírá: “Tento rozpor by mohl skrývat různorodý přístup v závislosti na typu zvažované budovy a její funkci. Důkazy naznačují, že u centrál nebo nejreprezentativnějších budov bude například pravděpodobnější, že budou mít atributy zelené budovy spíše než sekundární nemovitosti, a to především z důvodu prestiže a image firmy.“
 
*velké společnosti, které mají 1 000 a více zaměstnanců
 

Přečtěte si také

Back to top button