Silniční doprava

Digitalizace dokáže v dopravě ušetřit čas a vydělat peníze 

Digitalizace dokáže v dopravě ušetřit čas a vydělat peníze. Jedním z obvyklých úkonů při provozování dopravy či spedice je hledání a zadávání přeprav či volných vozů do různých burz. Ta nejznámější, TIMOCOM, nově nabízí možnosti, jak tento opakující se rutinní úkon zautomatizovat a výrazně zefektivnit. 

Možnosti digitalizace a automatizace si uvědomila i společnost TIMOCOM, která vloni představila zcela novou verzi své burzy. Zásadní změnou byl přechod z aplikace na web-based interface: „Toto řešení umožňuje uživatelům přístup k burze nákladů z jakéhokoli zařízení, mobilu, tabletu, PC, což značně usnadňuje a zrychluje práci,“ poukazuje na jednu z výhod Adam Suda, strategic account manager ze společnosti TIMOCOM.

Adam Suda, strategic account manager ze společnosti TIMOCOM

Integrace s podnikovými systémy

Díky API (application programming interface) je možné TIMOCOM snadno integrovat s podnikovými systémy, jako je ERP (enterprise resource planning) nebo TMS (transport management system), což dispečerům a logistikům umožňuje spravovat veškeré objednávky a plánování přeprav z jednoho místa. Jak Adam Suda vysvětluje, s vývojáři nejčastěji používaných systémů postupně jednají o tom, aby tyto softwary dokázaly s TIMOCOM Marketplace spolehlivě spolupracovat.

Automatizace přenosu dat

Velkým přínosem digitalizace je automatizace vstupu a přenosu dat mezi systémy. Například pokud firma používá interní systém pro správu svých přeprav a zároveň chce tato data zveřejňovat na burze TIMOCOM, stačí je jednoduše a automaticky přenést pomocí API. To eliminuje potřebu manuálního zadávání stejných dat do různých systémů, což šetří čas a minimalizuje možnost lidských chyb. 

Díky digitalizaci mohou dopravci nebo spediční firmy kontinuálně a automaticky vyhledávat a nabízet přepravy na burze TIMOCOM. „Systém umožňuje nastavit parametry pro vyhledávání, které odpovídají aktuálním potřebám firmy,“vysvětluje Adam Suda. A to naprosto automaticky. Firma tak může efektivně reagovat na měnící se tržní podmínky bez nutnosti neustálého manuálního zasahování. 

TIMOCOM má navíc ve svém systému integrováno přes 300 různých poskytovatelů GPS, umožňujících tracking vozů. Polohu a stav vozidla lze jednoduše automaticky přiřadit na potřebnou dobu k dané objednávce, což činí celý proces přepravy více transparentním a také pomáhá v redukci zbytečné komunikace o stavu přepravy mezi oběma stranami. Integrace se systémy pro sledování a reportování poskytuje firmám detailní přehled o stavu přeprav, umístění vozidel a dalších důležitých logistických metrikách. Tato transparentnost je klíčová pro efektivní řízení logistických operací a pro zvyšování spokojenosti zákazníků.

Pět sekund místo čtyř minut

Jak už jsme uvedli, jedním z hlavních úkolů digitalizace je automatizace rutinních úkonů. Základem jsou ale kvalitní data už na vstupu: „Pokud to s digitalizací ve firmě myslíte opravdu vážně, musíte být digitální od samotného začátku, tzn. využívat TMS naplno. Pak to chce trochu času na konfiguraci a správné nastavení, efekt ale bývá značný,“ upozorňuje Adam Suda z TIMOCOM. Místo ručního přepisování z TMS do TIMOCOM Marketplace, které obvykle trvá až čtyři minuty, stačí jedno kliknutí a systém už se o vše postará. Díky tomu se člověk může věnovat jiným úkolům, zvládne jich tak víc za stejnou dobu.

Analýza postupů

Pokud chcete jít s dobou, je třeba ve firmě udělat průzkum, kde je největší podíl rutinních úkonů, které by bylo možné zautomatizovat. Třeba i při práci s TIMOCOM: „Ze systému dokážeme zjistit, kolik času s ním zákazník tráví, jak ho využívá, kolik měl hledání za měsíc, kolik zadal nabídek. Snadno pak spočítáme, kolik daný člověk firmu stojí, a na základě toho dokážeme doporučit, které z API rozhraní je pro něj výhodné,“ vysvětluje Adam Suda. Automatizace a digitalizace sice znamenají počáteční výdaje na integraci a na licence za jednotlivá API rozhraní (TIMOCOM zatím nabízí pět rozhraní – pro zadávání nabídek přeprav, volných vozů a jejich hledání, pro práci s objednávkami, adresářem firem a pro trasování). 

Nicméně to přináší dlouhodobé úspory. Nejen že snižuje potřebu manuální práce a zvyšuje tak produktivitu zaměstnanců, zároveň i minimalizuje chybovost. Navíc dokáže výrazně zkrátit dobu, kterou lidé tráví telefonováním a psaním e-mailů ohledně přeprav, protože systém umí řadu věcí zjistit a třídit automaticky. 

V Česku a na Slovensku už API rozhraní TIMOCOM používají například firmy ESA Logistika, s.r.o., SMINLO, s. r. o., nebo Damaro Slovakia, s.r.o.

Zdroj
Redakce
Back to top button