Silniční doprava

DKV chce mít do konce roku v Evropě až 120 000 dobíjecích míst pro elektromobily. Rozšiřuje i síť stanic s alternativními palivy

Největší síť dobíjecích stanic v Evropě DKV Mobility se do konce roku 2020 rozroste o více než polovinu. DKV také spustilo digitální telematický systém s real-time daty a novým vedoucím oddělení pro udržitelnost a novou mobilitu se stal Marc Erkens.

Společnost DKV Mobility, přední poskytovatel služeb pro mobilitu, v nedávno zveřejněné zprávě o korporátní odpovědnosti hovoří o působení v nových segmentech trhu, ochraně životního prostředí a vztazích se zaměstnanci a celou společností. DKV sestavilo zprávu poprvé na základě mezinárodně uznávaného standardu GRI. Poskytovatel služeb pro mobilitu také stanovuje směr vývoje v oblasti udržitelnosti svou strategií a personálním obsazením. Zpráva je k dispozici ke stažení na webu DKV.

DKV

Největší nabíjecí síť v Evropě naroste do konce roku o více než 50 %

DKV Mobility od založení firmy Charge4Europe – společného podniku společností Innogy a DKV – důsledně urychluje rozvoj největší evropské sítě dobíjecích stanic pro elektromobily a hybridní vozidla. Dodavatelská síť pro elektricky poháněná vozidla v současnosti zahrnuje již 80 000 nabíječek a do konce roku 2020 se plánuje rozšířit na více než 120 000. DKV jako poskytovatel služeb pro mobilitu nabízí kromě veřejných dobíjecích stanic také produkty a služby pro dobíjení doma (@Home) nebo v práci (@work).

Pět tisíc nových stanic ročně

DKV celkově do sítě, kterou pokrývá vlastními palivovými kartami, každoročně zapojuje až 5000 nových čerpacích stanic. Přitom se intenzivně zaměřuje na čerpací stanice nabízející kromě konvenčních paliv i alternativní paliva, jakým je například zkapalněný zemní plyn LNG (Liquefied Natural Gas).

Nová telematika i pro Česko

V červnu 2020 DKV v rámci posilování digitalizace uvedlo na trh komplexní telematický systém DKV LIVE s výkonnou digitální platformou založenou na real-time datech. DKV LIVE pomáhá dopravcům snižovat emise CO2 prostřednictvím hospodárné jízdy, ekonomicky řízeného tankování a transparentnosti celého dodavatelského řetězce. Nástroji sloužícími naplnění těchto cílů jsou služby Track & Trace (sledování polohy vozidla) a Estimated Time of Arrival (ETA – přibližný čas příjezdu). Službu DKV LIVE spustili do provozu v Německu, na Slovensku a v Čechách se připravuje pilotní provoz.

Vedoucím oddělení udržitelnosti a nové mobility je Marc Erkens

DKV se v rámci své organizace ještě více zaměřuje na udržitelnost. Marc Erkens bude
od 1. září 2020 vedoucím nového oddělení udržitelnosti a nové mobility. Společně s představenstvem bude interně i externě podporovat udržitelnost a urychlovat realizaci strategie „Lead in Green“, na jejímž základě se chce DKV stát předním poskytovatelem udržitelných produktů ve svém odvětví.

Přečtěte si také

Back to top button