Silniční doprava

Fliegl Drive On

Fliegl Drive On. Německý výrobce návěsové a přívěsové techniky Fliegl nabízí pro své sklápěcí návěsy patentované řešení, které zlepšuje stabilitu při sklápění či rozjezdu po vyklopení a zároveň dokáže i zlepšit trakční schopnosti tahače. 

Základní princip systému Drive On je vlastně geniálně jednoduchý. Jeho základem jsou dvě mechanické vzpěry spojené mezi sebou tyčí, kterou ovládá pneumatický akční člen. Celý tento konstrukční celek, který váží pouhých 26 kg, je připevněný na poslední nápravě návěsu. 

Fliegl Drive On: Větší stabilita

Jak už jsme uvedli, jedná se o čistě mechanické zařízení, které během zvedání „muldy“ vztyčí dvě podpěry, jež zajistí stabilní spojení mezi ramenem nápravy a rámem návěsu. Toto jednoduché řešení přináší hned několik předností.

Vzpěra vytváří pevné spojení s ramenem nápravy a rámem návěsu

V prvé řadě se zvětšuje stabilita při vyklápění „muldy“, protože obě podpěry absorbují boční kývavé pohyby nástavby při vysypávání nákladu.

Ovládání je pneumatické, celý díl váží pouhých 26 kg

Tímto jednoduchým způsobem lze zároveň i zafixovat výšku návěsu, což zjednodušuje vysypání asfaltu, resp. balené směsi do finišeru. Jakmile se prázdná nádoba sklápí dolů, obě podpěry se automaticky otočí do své klidové polohy.

Přesun hmotnosti zlepší trakci

Touto fixací polohy se poměrně jednoduše dosáhne zvýšení trakce hnané nápravy tahače. Aktivací systému Fliegl Drive On dojde k přesunutí hmotnosti dopředu, díky čemž je hnaná náprava tahače zatížena až o 2,8 t větší hmotností, což odpovídá asi 10,7 % hmotnosti návěsu. Bez tohoto systému dochází naopak při plném zvednutí nástavby k jejímu odlehčení. Systémem Drive On se dá ale zvýšit zatížení hnací nápravy i se sklopenou nástavbou, a to až o 6,7 t, což už odpovídá téměř 26 % hmotnosti návěsu. To přijde vhod především při rozjezdu na povrchu s horší adhezí. V tomto případě systém řidič aktivuje tlačítkem na přístrojové desce. 

Ilustrace ukazují přínos systému Drive On při vyklápění a za jízdy 

Toto konstrukčně jednoduché řešení je daleko levnější alternativou k hydraulickému pohonu poslední nápravy, které u svých „sklopek“ nabízí konkurence. Odpadá totiž jakákoliv hydraulika a dramaticky se snižují servisní náklady. Již jsme také zmínili hmotnost pouhých 26 kg, která tak „neokrádá“ návěs o užitečné zatížení, pozitivem je i nižší celková hmotnost a tím i spotřeba tahače, resp. emise CO2

Unikátní testovací zařízení

Fliegl se bezpečnosti sklopných návěsů systematicky věnuje už při jejich vývoji. Používá k tomu i tzv. kipper test neboli sklápěcí test, který má ve svém moderním závodu Werk 2 v Triptisu poblíž dálnice A9. Na tomto zařízení, jehož základem je hydraulicky naklápěná plošina, se vedle stability zjišťuje i konstrukční pevnost návěsu při vyklápění, která je velmi důležitá.

Revoluční hmotnost 

Pro firmy, pro něž je nejvyšší prioritou užitečné zatížení, Fliegl připravil model Revolution s kónickou hliníkovou korbou. Ve verzi s objemem 25 m3 může tento návěs vážit méně než čtyři tuny. Fliegl u něj používá unikátní „zaoblené“ šasi, které se svou hmotností téměř vyrovná „choulostivému“ hliníkovému rámu. Výška rámu 180 mm snižuje i těžiště celého návěsu. Technicky zajímavé jsou i dvoukloubové závěsy zadního portálu, díky nimž mají zadní panty větší volnost pohybu směrem nahoru, a nejsou tedy na rozdíl od řešení s jedním pantem choulostivé na kontakt se sypkým materiálem. Přední čelo je nakloněné pod úhlem 21 stupňů, což usnadňuje vykládku zboží a zajišťuje jeho lepší rozložení. Samotná korba je vyrobena z pevné hliníkové slitiny s tvrdostí podle Brinella HB 110. 

Fliegl Revolution je ultralehký návěs s hliníkovou korbou a hmotností pod čtyři tuny 

Vedle tohoto extralehkého návěsu má ale Fliegl v záloze i „běžnější“ hliníkové návěsy řady Light s hmotností od 4,8 t. Řada klasických ocelových sklápěcích návěsů nese označení Stone Master a k dispozici je v klasickém a odlehčeném provedení Light s objemem korby od 22 až do 28 m3.

Zdroj
Michal Štengl
Back to top button