Silniční doprava

Fotogalerie: Šumperk má nejmodernější autobusové nádraží v Česku

V pondělí 18. ledna 2021 byl zahájen provoz zrekonstruovaného autobusového nádraží v Šumperku. Cestujícím nabízí nejmodernější technologie, zelené střechy a užité umění ve veřejném prostoru.

Po roce náhradního fungování dnes zahájilo provoz kompletně zrekonstruované autobusové nádraží Šumperk. Celý projekt rekonstrukce si vyžádal téměř sedm let. Projektové práce byly zahájeny již v roce 2014.  Samotná stavba byla zahájena v květnu 2019 za omezeného provozu nádraží. Hlavní část stavebních prací byla zahájena v lednu loňského roku. Po dobu rekonstrukce byly zastávky autobusových linek přesunuty do ulic Jeremenkova a Fialová.

Zelené střechy i chytré lavičky

Celkovou rekonstrukcí prošly nástupiště pro cestující. Nově bude k dispozici 12 nástupišť pro příměstské autobusové linky, jedno nástupiště pro linky MHD a 3 výstupní stání určené pro výstup cestujících. Nástupiště jsou kryta střechami se speciálním suchomilným, zeleným porostem. Různé druhy travin a sukulentů pozitivně ovlivní kvalitu vzduchu v prostoru nádraží. Zejména zachytí část škodlivých imisí, zvýší vlhkost a sníží hlučnost. Mobiliář doplní chytré lavičky s USB zásuvkami pro dobíjení mobilních elektronických zařízení, nástupiště osvětlují chytré lampy, které reagují na pohyb.

„Na obou koncích nástupišť autobusového nádraží jsou již vzrostlé stromy, další jsou nově vysazeny v areálu a doplněny nízkými keři,“ uvedl místostarosta Jakub Jirgl. Nově vysazená zeleň a zelené střechy budou zavlažovány vodou z velké akumulační nádrže na dešťovou vodu. Celý systém je soběstačný a nepotřebuje vodu z vodovodní sítě.

Zelenou střechu s porostem má také nová výpravní budova s čekárnou pro cestující. Budova je klimatizována, plně bezbariérová a cestujícím nabízí sociální zázemí, wifi připojení a služby informační kanceláře.  Budova byla vystavěna z modulárního systému CUBESPACE, díky kterému lze stavět podobné stavby nezávisle na počasí a v poměrně krátkém čase. V budově je také zázemí pro řidiče dopravce.

Chytrá navigace

Před výpravní budovou je umístěna věž s velkými hodinami a informačním panelem pro cestující. „Navigaci a informování cestujících byla věnovaná velká pozornost. Snadná orientace a dostatek informací jsou pro pohodlí cestujících důležité. V prvních dnech provozu navíc posílíme systém o terénní informátory pro případné dotazy cestujících,“ uvedl při otevření Petr Nemrava ze společnosti ČSAD Ostrava, která je provozovatelem autobusového nádraží.

„Autobusová nádraží u nás mnohdy nejsou přívětivá místa. To jsem chtěl změnit, aby se tam cestující cítili dobře. Díky zeleni na střechách bude na nádraží příjemné klima i v letních měsících,“ sdělil architekt Miroslav Tempír, který se na úpravách nádraží podílel.

Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo také celé okolí autobusového nádraží. Vybudováno bylo parkoviště pro osobní automobily a odstavná plocha pro autobusy.  Postavena byla moderní cyklo věž pro uložení 118 jízdních kol, upraveny okolní komunikace a široké okolí.

Společný projekt města a ČSAD Ostrava

Náklady na realizaci celého terminálu dosáhly částky 168 mil. Kč. Investory vybudování přestupního terminálu bylo město Šumperk ve spolupráci se společností ČSAD Ostrava, která kompletně financovala výstavbu nové výpravní budovy. „V rámci Olomouckého kraje provozujeme autobusová nádraží také v Jeseníku, Olomouci, Uničově, Litovli a Hranicích. V Olomouci právě probíhá rekonstrukce čekárny a v Litovli a Uničově se v tomto roce připravuje celková rekonstrukce autobusového nádraží. Náš podíl na investicích do lepších služeb pro cestující chápeme jako součást služby pro města, ve kterých autobusová nádraží provozujeme,“ řekl za společnost ČSAD Ostrava předseda představenstva Tomáš Vrátný.

Přečtěte si také

Back to top button