Silniční doprava

Kuřácké kroužky a lidé bez roušek na jedné straně, uzavřené toalety a sprchy na druhé – co trápí české řidiče v cizině?

Na jedné straně absolutní laxnost v přístupu k prevenci, na straně druhé uzavřené toalety či sprchy. Petr kozel ze společnosti VCHD Cargo upozorňuje na problémy, které trápí nejen jejich řidiče. Sama firma do ochranýných pomůcek investovala více než sto tisíc korun.

„Myslím, že toto vypjaté období ukazuje, jak je logistika důležitá,“ říká Ing. Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a vysvětluje, „naši řidiči jsou hned za první linií, kterou, co se rizika nákazy infekčním onemocněním týče, bezesporu tvoří zdravotníci, záchranáři a obranné složky. Naši lidé každý den křižují celou Evropu a vyrážejí i do rizikových oblastí postižených nákazou. Starají se o to, aby byly zásobené prodejny, a i nyní tolik exponované e-shopy. Jsou vystaveni kontaktům s neznámými lidmi na cestách, při nakládce i vykládce. Tím, že je chráníme, chráníme vlastně i nás všechny. Děláme taková opatření, která minimalizují riziko infekce a jejího importu k nám do České republiky.“

„Trápí nás však řada negativních vlivů na naši práci. Je to zejména pomalý, laxní přístup k ochraně zdraví v některých zemích, byť s postupující nákazou se situace v nošení roušek zlepšila. Přesto kuřácké koutky, kde stojí až patnáct lidí, jsou dokonce i v Německu velmi běžné,“ pokračuje Petr Kozel, a upozorňuje i na opačný extrém – totální izolaci, kterou si některé společnosti vysvětlily tak, že uzamkly zázemí pro řidiče – toalety, sprchy, kantýny. „Toto je pro naše řidiče, kteří jsou denně na cestách, také velice špatné zpráva a znepříjemňuje jim život. I v takových ztížených podmínkách naši řidiči dělají úžasnou práci. Jsme jim za to vděční a snažíme se je co nejvíce ochránit.“

Společnost VCHD Cargo tak investovala do dnešního dne více než 100.000 Kč do ochranných prostředků pro své řidiče a administrativní pracovníky. Pořídila roušky, respirátory, jednorázové rukavice a dezinfekční prostředky pro osobní hygienu ve stovkách kusů. Investovala také do generátorů ozónu, které slouží k efektivnímu čištění a účinné likvidaci virů a bakterií pro celou flotilu nákladních vozidel. Kromě toho VCHD Cargo již v únoru zavedla přísné interní směrnice pro dodržování hygienických doporučení a pravidel pro pohyb osob a dokumentů na pobočkách.

„Ochrana zdraví je pro nás v současné době prioritou číslo jedna, plně respektujeme nová nařízení proti šíření COVID-19 a vytváříme v rámci naší organizace velice striktní mechanismy. Věřím, že když se my všichni – přepravci, zákazníci i spotřebitelé budeme chovat odpovědně, společně se nám podaří toto náročné období bezpečně překlenout,“ uzavírá Petr. Kozel.

Přečtěte si také

Back to top button