Silniční doprava

Obnova pojízdných knihoven

Obnova pojízdných knihoven. IVECO BUS podpoří 9 novými autobusy největší obnovu chorvatského vozového parku mobilních knihoven, který má stoletou tradici.

Tyto pojízdné knihovny jsou nezbytnou součástí sítě veřejných knihoven v zemi a vozí kulturu, vzdělání a zábavu do odlehlých a izolovaných oblastí. 

Přečtěte si také

Obnova pojízdných knihoven

Díky projektu financovanému Evropskou unií a chorvatským ministerstvem kultury a médií bude nyní možné obnovit stárnoucí vozový park deseti novými vozidly. Devět z nich budou speciálně navržené a vybavené autobusy nebo minibusy dodané IVECO BUS.

IVECO BUS již dodal minibus DAILY 50C do knihovny v Lekeniku a autobus CROSSWAY Line do města Split. Další čtyři minibusy Daily a tři autobusy CROSSWAY budou letos dodány do knihoven v Čakovci, Karlovci, Vinkovci, Vrpolje, Virovitici, Bjelovaru a Novém Marofu.

Mobilní knihovny jsou často jedinou formou knihovnických služeb dostupnou obyvatelům žijícím v odlehlých oblastech. Nejenže rozvážejí knihy, ale přinášejí také několik programů, zejména pro děti do 14 let. Mezi další služby nabízené v mobilních knihovnách patří literární setkání, kvízy, soutěže a malé výstavy.

„V IVECO BUS se zavazujeme podporovat inkluzi a jsme rádi, že se naše vozidla CROSSWAY a DAILY mohou stát kulturními místy, která budou hrát důležitou roli při doručování knih a zábavy do odlehlých oblastí a pomohou řešit nerovnost v těchto odlehlých lokalitách,“ říká Stéphane Espinasse, IVECO BUS Sales, and Product Manager IVECO BUS“Ačkoli se pojízdné knihovny vždy zaměřovaly na poskytování služeb lidem žijícím v malých sídlech vzdálených od větších center, dnes se pojízdné knihovny po celém světě, včetně naší země, stále více specializují a zaměřují se na různé užší, zranitelné kategorie uživatelů: děti, starší osoby, méně pohyblivé osoby a osoby se zdravotním postižením, obyvatele pečovatelských domů a nemocnic, osoby v nápravných zařízeních, a poskytují jim tak kromě knihovnických služeb i základní sociální služby,“ říká Grozdana Ribičić, ředitelka Městské knihovny Marka Maruliće Split.

Zdroj
IVECO BUS

Přečtěte si také

Back to top button