Silniční doprava

Unicorn poskytne městu Göteborg svou platformu ChargeUp

Česká společnost Unicorn, která poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií, podepsala se společností Göteborg Energi smlouvu na dodávku platformy pro řízení nabíjení elektroautomobilů ve švédském městě Göteborg. Unicorn ve výběrovém řízení zvítězil se svým cloudovým řešením ChargeUp, které začne sloužit od září 2021.

ChargeUp je komplexní softwarová služba, která společnosti Göteborg Energi umožní připojení cca 1 500 veřejných i soukromých nabíjecích stanic pro elektromobily, které se nachází ve městě Göteborg. Göteborg je co do počtu obyvatel (cca 580 000) srovnatelný s např. Plzeňským krajem, počet nabíjecích stanic na území druhého největšího švédského města pak cca odpovídá aktuálnímu počtu nabíjecích bodů na území celé České republiky.

Operátoři Göteborg Energi budou mít dokonalý přehled o všech připojených stanicích a jejich aktuální situaci. Majitelé a uživatelé elektromobilů pak budou svá auta nabíjet (a platit za nabíjení) s využitím mobilní aplikace ChargeUp „oblečené“ do barev a motivů města Göteborg.

„Cílem Göteborg Energi bylo získat jednotnou platformu pro kontrolu a řízení naší veřejné nabíjecí sítě, ale i dalších nabíjecích stanic ve městě. Současně chceme mít systém otevřený s možností kdykoli připojit další dobíjecí body. Věříme, že jednotnou mobilní aplikací zjednodušíme našim spoluobčanům nabíjení vozidel a přispějeme k rozvoji elektrifikovaného dopravního systému v Göteborgu,“ říká Roger Sundemo, obchodní manažer pro obchod s elektřinou a plynem ve společnosti Göteborg Energi.

Úkolem Unicornu bude také vyškolit pracovníky „první linie podpory“ společnosti Göteborg Energi, kteří budou schopni systém samostatně obsluhovat, řešit nečekané situace a poskytovat zákaznickou podporu uživatelům. V případě potřeby větších systémových zásahů bude k dispozici brněnské call centrum Unicornu, které funguje v režimu 24/7.

„Je nám ctí, že jsme s produktem ChargeUp uspěli mezi silnými konkurenty z celé Evropy. Unicorn je v tomto regionu dlouhodobě úspěšný, o čemž svědčí i řada dalších realizovaných projektů. Za všechny mohu jmenovat např. certifikační aplikaci Certigy. Jsem přesvědčen, že řešení ChargeUp v barvách města Göteborg zvýší atraktivitu místní nabíjecí sítě do té míry, že poroste počet nabíjecích bodů i počet partnerů, kteří budou do této sítě dále integrováni. Chytré a efektivní nabíjení elektrických aut přispívá k úsporám elektřiny, které se tak vyrábí méně. Jde o náš malý příspěvek k celospolečenskému dekarbonizačnímu procesu. Díky naší flexibilitě a zkušenostem s elektromobilitou můžeme nabídnout toto řešení komukoli po celém světě,“ říká Jan Konrád, Chief Commercial Officer ve společnosti Unicorn Systems.

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
TZ
Back to top button