Silniční doprava
Nyní nejčtenější

Víte, jaké jsou povolené odchylky od vyhlášky 561/2006 v Česku? Prozradíme vám je

Zatímco ve Francii už musí řidiči nákladních vozidel dodržovat jízdní výkony, v Česku byla platnost výjimek prodloužená až do 31.5. Poradíme, jak moc se smíte odchýlit.

Česká vláda povolila poprvé výjimku z vyhlášky 561/2006 na 30 dnů do 13. dubna, poté ji prodloužila až do 31.5. 23:59 hod.

Jak uvádí Centrum služeb pro silniční dopravu, řidiči musí dodržovat jasně daná pravidla. Nejpozději po dojetí na místo čerpání odpočinku nebo přestávky v řízení zaznamenat důvod odchylky na zadní stranu záznamového listu („kolečko tachografu“) nebo denní výtisk z karty řidiče.

Povolené odchylky od nařízení (ES) č. 561/2006:

Uvedené limity je třeba považovat za maximální a nemohou být v žádném případě překročeny!

čl. 6 (1): nahrazení maximálního denního limitu řízení z 9 hodin na 11 hodin;

čl. 6 (2): nahrazení maximálního týdenního limitu řízení z 56 hodin na 60 hodin;

čl. 6 (3): nahrazení maximálního čtrnáctidenního jízdního limitu z 90 hodin na 100 hodin;

čl. 8 (1): snížení požadavků na denní odpočinek z 11 na 9 hodin;

čl. 8 (6): odložení týdenní doby odpočinku po období sedmi (místo šesti) 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku;

čl. 8 (8): možnost čerpání běžného týdenního odpočinku ve vozidle za předpokladu, že má vhodné spací zařízení pro každého řidiče a vozidlo stojí.

Konec výjimky ve Francii

Delší jízdní časy a kratší přestávky jsou tak na území Francie minulostí. Informuje o tom Francouzská asociace silničních dopravců FNTR.


V Německu do konce května

Podobný krok čeká zanedlouho i Německo. Německá asociace BGL dostala v odpovědi na otázky ohledně prodloužení tolerance jízdních časů od Ministerstva dopravy a digitální infrastruktury odpověď, že vláda nemá v plánu tyto výjimky prodlužovat.

Výjimky ze zákazu víkendových jízd mají rozdílnou platnost podle jednotlivých spolkových zemí. Zatímco některé už skončily, většina z nich platí do konce května. Jejich kompletní seznam i délku platnosti najdete na této stránce.

V současnosti platí tolerance jízdních časů v Rakousku, Belgii, Bulharsku, České republice, Německu, Řecku, Španělsku, Maďarsku, Irsku, Lucembursku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Švédsku, na Slovensku a na Ukrajině. Kompletní přehled is detailními informacemi o dočasných výjimkách ze směrnice 561/2006 naleznete na této stránce.

Back to top button