Silniční doprava

Zvyšování pokut nenahradí nedostatečnou kontrolu

Dle informací ČTK chtějí senátoři zvýšit sankci za porušení zákazu vjezdu vozidel, jejichž hmotnost přesahuje povolený limit.

Těm by nově měla hrozit pokuta až 20 000 korun. Přistižení provinilci by navíc dostali dva trestné body.  Potřebu zvláštní vyšší sankce zdůvodnili senátoři tím, že zákaz není respektován především řidiči kamionů, jimž za jeho porušení nyní hrozí buď dvoutisícová bloková pokuta, nebo 2 500 korun ve správním řízení.
 
Sdružení ČESMAD BOHEMIA odmítá další zvyšování již tak velmi citelných sankcí, které nijak neřeší podstatu problému. Je-li někde masivně tento zákaz porušován, svědčí to o zásadním selhání kontrolních orgánů, a to nelze v žádném případě nahrazovat šroubováním sankcí do nereálných výšek. Obzvláště, když vinou zanedbané údržby správci silnic řeší havarijní stav vozovky a mostů pouhou instalací zákazových značek, které jsou bohužel často umístěny tak nepromyšleně, že neumožní vozidlům ani se otočit, o stanovení objízdné trasy nemluvě.
 
ČESMAD BOHEMIA akceptuje instalaci značek zákazu vjezdu vozidel například tam, kde jsou využívány k zamezení objížděných zpoplatněných úseků. Důkazem fungování tohoto řešení je třeba situace na Pražském okruhu, kde díky důsledným kontrolám k žádnému porušování zákazu vjezdu kamionů nedochází. Naše zákony regulující silniční provoz a sankce za jejich nedodržování jsou již nyní dostatečně přísné. Je třeba, aby stát zajistil jejich respektování nasazením uniformovaných policistů v provozu a nikoliv od reality odtrženými zákonodárnými iniciativami.
 

Přečtěte si také

Back to top button