Zprávy

Společnost Volvo Trucks usiluje o urychlení vývoje ekologičtějších řešení v oblasti dopravy

Dne 18. února dospěli představitelé EU k rozhodnutí omezit emise CO2 produkované těžkými nákladními vozidly.

Společnost Volvo Trucks ve snaze urychlit vývoj bude i nadále intenzivně investovat do ekologičtějších řešení v oblasti dopravy. Je však nezbytné přijmout další opatření na podporu poptávky po vozidlech s nižšími emisemi CO2.

„Snižování emisí skleníkových plynů produkovaných těžkými nákladními vozidly je neuvěřitelně významnou úlohou, která je klíčovou součástí našich snah v oblasti trvale udržitelné dopravy. Ve Volvo Trucks jsme na dobré cestě se s touto výzvou úspěšně poprat. Dnešní zavádění limitů na emise CO2 v EU vnímáme jako přirozené. Aby však bylo možné takový přechod urychlit, rádi bychom viděli i účinnější finanční pobídky pro zákazníky, kteří se ujímají vedení a volí ekologičtější vozidla,“ komentoval Roger Alm, prezident společnosti Volvo Trucks.

Ke snižování emisí CO2 mohou přispět elektrická nákladní vozidla. Volvo Trucks v roce 2018 představila své první modely nákladních vozidel s elektrickým pohonem a v letošním roce zahájí jejich sériovou výrobu.

„Jsme ve fázi, kdy bude tato technologie již brzy připravena k širšímu nasazení v těžké nákladní dopravě. Pokud poptávce vyjdou vstříc pobídky a dojde k rozšiřování dobíjecí infrastruktury, zrychlí se i objemy prodávaných vozidel,“ uvedl Lars Mårtensson, ředitel pro životní prostředí a inovace ze společnosti Volvo Trucks.

Součástí našich řešení ochrany klimatu je zemní plyn a bioplyn. Provoz modelu Volvo FH LNG na zemní plyn v porovnání s naftovým pohonem snižuje emise CO2 přibližně o 20 procent. V případě bioplynu lze emise ‚z nádrže po kola‘ snížit o plných 100 procent.

Volvo Trucks současně nepolevuje ve vývoji naftových nákladních vozidel, které v současnosti představují absolutní většinu firemních prodejů. Od počátku 90. let minulého století poklesla spotřeba paliva a emise CO2 typického nákladního vozidla Volvo pro dálkovou dopravu přibližně o 20 procent* a existuje prostor pro další zlepšení prostřednictvím ekonomičtějších pohonů, snižování valivého odporu a lepší aerodynamiky. Každé nákladní vozidlo je zapotřebí optimalizovat s ohledem na konkrétní úlohu v dopravě.

Emisní limity nařízené v rámci EU určují výrobcům vozidel jasný časový harmonogram, avšak cíl – zlepšování spotřeby paliva a snižování klimatických dopadů – je již nějakou dobu nejvyšší prioritou celého odvětví, částečně i proto, že spotřeba paliva tvoří přibližně třetinu nákladů dopravních firem.

„Naší ambicí vždy byla schopnost nabídnout zákazníkům optimální, energeticky úsporné a komplexní řešení konkrétních potřeb v dopravě,“ uvedl Lars Mårtensson.

U zákazníků společnosti Volvo Trucks i mnoha klientů využívajících dopravní služby lze pozorovat nemalý zájem o zvyšování ekologičnosti dopravy. Velkých změn by bylo možné dosáhnout rozšiřováním investičních pobídek nebo daňových úlev pro ty, kteří se rozhodnou investovat do technologie šetrné k životnímu prostředí.

„Je nezbytné, aby na trh mohly rychle nastoupit nové technologie přispívající ke snižování emisí CO2. Uvádění nových inovací v odvětví dopravy by se usnadnilo rychlejším postupem posuzování a certifikace ze strany odpovědných orgánů.“

Rámcové rozhodnutí EU se týká emisí z reálných vozidel, avšak Volvo Trucks přistupuje k této otázce v širším kontextu.

„Pokud všechny články systému dopravy společně usilují o tentýž cíl, dokážeme klimatické dopady zmírnit mnohem výrazněji. Lepší logistika, lepší přístup k biopalivům, školení řidičů se zaměřením na úspornou jízdu, aerodynamika přívěsných vozidel, lepší standardy silnic a širší možnosti využívat vysokokapacitní vozidla – to je jen několik příkladů toho, čím by mohly přispět další strany,“ uvedl Lars Mårtensson.

Fakta
• Nové předpisy EU pro emise CO2 produkované těžkými nákladními vozidly se vztahují na vozidla vyráběná a registrovaná od roku 2019 dále.
• Průměrné emise je nezbytné od roku 2015 (včetně) snížit o 15 procent, resp. od roku 2030 o 30 procent (ve srovnání s hodnotami roku 2019).
• Uváděné úrovně se vztahují na průměrné emise produkované nákladními vozidly vyráběnými příslušnými výrobci ve srovnání s průměrnou úrovní celého odvětví za rok 2019.
• Silniční provoz těžkých nákladních vozidel se na celkovém objemu skleníkových plynů produkovaných v EU podílí bezmála z 5 procent.

*Společnost Volvo Trucks od počátku 90. let minulého století snížila spotřebu paliva nových nákladních vozidel přibližně o jednu pětinu. Srovnání platí pro model Volvo F12 z r. 1991 a Volvo FH13 z roku 2016.

Přečtěte si také

Back to top button