Zprávy

V Calais se situace stále zhoršuje

ČESMAD BOHEMIA v minulých dnech zprostředkoval médiím svědectví o katastrofální bezpečnostní situaci ve francouzském přístavu Calais, kde jsou denně ohrožování stovky našich řidičů agresivními běženci.

Před více než dvěma týdny jsme se obrátili dopisem na ministra zahraničí, aby intervenoval u francouzské vlády s naléhavou žádostí o zajištění bezpečnosti v tomto důležitém přístavu. Přestože byl pan Zaorálek v této věci i interpelován v poslanecké sněmovně, žádné jeho konkrétní kroky nejsou známy a nedočkali jsme se ani odpovědi na náš dopis.
 
S nečinností francouzských úřadů již došla trpělivost i Mezinárodní unii silniční dopravy IRU, jíž je ČESMAD BOEMIA členem, a obrací se na Francii a EU s naléhavou výzvou: K ochraně řidičů a vozidel provádějících dopravu přes francouzské přístavy je nutná okamžitá akce francouzských úřadů včetně policie a ozbrojených sil. Po úmrtí imigranta*) vyzývá IRU naléhavě francouzské úřady a EU ke zmírnění zoufalé situace 3 000 migrantů v oblasti Calais. Silniční dopravci, kteří se potýkají každodenně s tímto problémem, nemůžou již déle čekat na akce, které zabrání dalším úmrtím a vážným zraněním.
 
Musí být zavedena praktická opatření na ochranu stovek evropských vozidel a jejich řidičů, kteří používají přístavy na kanálu La Manche každý den. Taková opatření mohou zahrnovat i rozmístění francouzských ozbrojených sil pro podporu policejních operací, doprovod konvojů nákladních automobilů přístavními oblastmi a jejich bezprostředním zázemím, rozšíření bezpečných parkovacích ploch a účinné akce k odstranění nelegálních přistěhovalců z přístavních oblastí.
 
Situace je natolik kritická, že z hlediska České republiky nejsou ohroženi pouze její občané za volanty kamionů a autobusů. Nedojde-li k radikální změně bezpečnostní situace v oblasti přístavů, nebudou schopni čeští silniční dopravci nadále zajišťovat potřeby českého exportu a importu.
 
Vzhledem k tomu, že naprostá většina zboží mezi námi a Velkou Británií putuje právě po silnici a tato ostrovní země patří k našim důležitým obchodním partnerům, znamenalo by omezení nebo dokonce přerušení toku kamionové dopravy vážné ohrožení velké části našich průmyslových a obchodních podniků.
 
 
*) 26. června zveřejnil The Guardian zprávu o nálezu mrtvého uprchlíka z Eritreje, který zahynul při snaze o ilegální překonání La Manche.

Přečtěte si také

Back to top button