Zprávy

Vláda schválila úpravu sazeb mýtného

Vláda v pondělí 27. října schválila návrh Ministerstva dopravy na novou úpravu sazeb mýtného pro vozidla nad 3,5 t.

Od 1. ledna příštího roku se tak zvýší sazba pro nákladní vozidla s emisní třídou EURO 0 – IV o 8,2 procenta a pro EURO V o 9,8 procenta. Zavedena bude nová kategorie ekologicky nejšetrnějších vozidel – EURO VI, EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) a vyšší, pro níž se mýtné sazby zvedat nebudou (zůstanou ve stejné výši jako současné mýtné sazby pro emisní kategorii Euro V a vyšší).
 
Opatření přinese státu asi 650 milionů korun ročně, které půjdou do Státního fondu dopravní infrastruktury, a směřují tedy na dopravní stavby. Zvýšené mýtné sazby v pátek od 15 do 20 hod zůstávají v platnosti. Vládní nařízení bude platit od 1. ledna příštího roku. Mýtná sazba pro vozidla s emisní třídou motoru Euro 5 se nezvyšovala od roku 2007.
 
Stát přitom nevyužíval ani možnost zvýšit sazbu o inflaci, která byla v dohodě uzavřené v roce 2010 mezi Ministerstvem dopravy a Sdružením automobilových dopravců ČESMAD Bohemia stanovena. Do původně zvýhodněné nejekologičtější emisní kategorie Euro 5 a vyšší se ale mezitím přesunul velký objem výkonů. Tato kategorie se dnes na výkonech v mýtném systému podílí více než 60 procenty. Kvůli přesunu vozidel do této kategorie, u níž se nezvyšovala sazba, tak výrazně klesly výnosy mýtného v posledních letech.
 
Platnost dohody se Sdružením automobilových dopravců ČESMAD Bohemia vyprší v letošním roce, resp. tarifní politiku tato dohoda upravovala pro roky 2011 až 2014. MD přesto pro příští rok navrhuje zvýšení prakticky jen o částku, která vyrovnává inflaci za uplynulé roky. Opatření přinese státu asi 650 milionů korun, které půjdou do Státního fondu dopravní infrastruktury, a směřují tedy na dopravní stavby. Zhruba polovina vybraného mýta připadá na zahraniční dopravce. Podpora nové kategorie nejekologičtějších vozidel (EURO VI a vyšší a EEV) bude dopravce dále motivovat k pořizování ekologicky šetrnějších aut.
 
Navýšení sazeb se dopravcům částečně kompenzuje snížením limitu, po kterém jako bonus za najeté kilometry dostávají slevy na mýtném. Tyto limity se snižují o čtvrtinu. K dosažení pětiprocentní slevy tak například nově stačí dosáhnout celkového uloženého mýtného u vozidla ve výši 75.000,- Kč místo dosavadních 100.000,- Kč. Kompenzací je též zavedení nové tarifní skupiny pro vozidla s emisní třídou EURO VI, EEV a vyšší, u který zůstávají sazby v nezměněné výši jako dosavadní pro EURO V.
 
Vládní nařízení také navyšuje mýtné sazby pro autobusy s emisní třídou EURO III – IV o 15 procent a EURO V o 30 procent. Mýtné sazby pro autobusy se řadu let nezvyšovaly a byly dosud v ČR nastaveny výrazně níže, než je obvyklé ve většině okolních států, z nichž řada vůbec nezvýhodňuje autobusy oproti nákladním vozidlům.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button