Logistika a sklady

BRANO GROUP buduje plně automatizovaný sklad

Největší automotive dodavatel v České republice vlastněný ryze českým kapitálem, firma BRANO GROUP, se rozhodl vybudovat plně automatizovaný sklad materiálu a rozpracované výroby. Na projektu od března letošního roku spolupracují společnosti Aimtec a LogTech, které společně působí ve spolku SKLAD.

Primárním cílem projektu je digitalizovat a automatizovat logistické procesy v oblasti materiálového skladu, výdeje do výroby a evidence rozpracované výroby v nově budovaném skladu automobilových dílů společnosti BRANO GROUP v Hradci nad Moravicí. 

Kooperace s dodavateli by se dala jednoduše popsat ve dvou krocích jako dodávka skladových technologií v podobě válečkových dopravníků, autonomních VZV, automatické depaletizace a automatických zakladačů a jejich propojení díky implementaci řídicího softwaru – Warehouse Management System (WMS) a Material Flow Control (MFC). Realita je ale trošku složitější. Pojďme si přiblížit, jak bude automatizovaný skladový systém vypadat a které konkrétní fáze se musí uskutečnit, aby celý proces moderního pojetí interní logistiky fungoval spolehlivě, rychle a bezchybně.

Automatizované procesy s moderními skladovými technologiemi

Příjem materiálu do areálu bude probíhat buď od dodavatelů, z výroby, nebo přesunem odjinud – z převodu v rámci závodu. Po provedení příjmu a vstupní kontroly kvality budou palety zaskladňovány pomocí paletové válečkové dráhy, která je dopraví na vstupní místo pro automatizovaný vozík (AGV – Automated Guided Vehicle). AGV se stará o manipulaci s plnými paletami do regálu, z regálu na depaletizátor, odvoz částečné palety zpět do regálu nebo manipulaci s prázdnými paletami. Depaletizátor je automat, který rozebírá palety a postupně odebírá jednotlivé KLT boxy, které jsou označeny čárovým kódem na válečkovou dráhu. Odtud odejdou KLT boxy po válečkové dráze do prostoru s dvěma automatickými zakladači, které je založí do správné pozice. Zároveň vyvezou potřebné boxy na dopravník, který je přepraví k vláčkům, jež zavezou jednotlivá výrobní pracoviště.

DCIx jako centrální mozek automatizace

Aimtec dodává řešení DCIx, které představuje jak klasický skladový systém WMS (Warehouse Management System), tak nástroj MFC (Material Flow Control) pro řízení automatizovaných skladů. „DCIx bude fungovat jako centrální mozek celého projektu. Pomocí něj budeme například řídit počet palet na válečkové dráze a určovat, kolik jich má být na základě spotřeby ve výrobě odebráno. Sytém bude říkat zakladačům, do jaké pozice mají zaskladnit KLT boxy a vyskladňovat je na základě min. a max. hodnoty úrovně zásoby v konkrétní výrobní lince,“ vysvětluje technické detaily Jiří Žižka, Project Manager ve společnosti Aimtec, a doplňuje: „Pro integraci jednotlivých systémů a technologií v plně automatizovaném skladu bude ve většině případů použita robustní integrační platforma ThingWorx od firmy Cleverence. Pro příklad při odepisování výroby předá informaci o vyrobeném kusu systému DCIx a ten dokáže ponížit skladovou zásobu příslušné komponenty. Orchestrační meziplatforma bude také zajišťovat komunikaci DCIx s ERP systémem Helios Green.“

Dodávka a integrace klíčových technologií

Společnost LogTech představuje v projektu ve firmě BRANO GROUP dominantního dodavatele klíčových technologií, ke kterým patří dva automatické zakladače pro tři druhy KLT s kapacitou cca 20 tisíc boxů. Dodává také rozsáhlé obslužné válečkové dráhy dlouhé přibližně 200 m pro naskladňování a vyskladňování KLT boxů ze zakladačů a obslužné válečkové paletové dráhy včetně depaletizačního robotického pracoviště. Součástí dodávky je pracoviště automatické průjezdové dráhy sloužící ke kontrole a identifikaci produktů.

Časové milníky 

Rozsáhlý projekt odstartoval v březnu 2021. Ostrý provoz bude zahájen v březnu následujícího roku.  Plnému provozu bude předcházet stavba nové haly, která bude v listopadu vybavena skladovými technologiemi. Integrační test je naplánován na začátek roku 2022. V budoucnu uvažuje vedení firmy BRANO GROUP o zavádění dalších automatizovaných skladů ve svých provozech.

Back to top button