Logistika a sklady

Firmy chtějí více automatizace ve skladech. Narážejí ale na problémy s kapacitou dodavatelů

Současný stav hospodářství nahrává automatizaci logistických a výrobních procesů. Podle studie Trendy v české logistice 2020 realizované spolkem SKLAD plánuje v letošním roce investovat do automatizace skladu až 76 % oslovených firem napříč různými odvětvími. Uvědomují si, že jedním z jejích přínosů může být vzdálená správa při krizových stavech.

Mnoho dodavatelů zaznamenává nárůst poptávky po nových, komplexnějších projektech s prvky automatizace. Jejich zavádění ale může přinášet rozdílné pohledy na straně zákazníka a dodavatele. Jak najít společnou řeč?

Pandemie prodloužila dodací lhůty

Automatizační projekty jsou náročné, mají svá specifika a vyžadují jasnou vizi. Ve většině případů se na nich podílí více dodavatelů poskytujících různé technologie, které je nutné integrovat v jeden funkční celek a zároveň je provázat na ostatní systémy zákazníka. Mimo jiné se zvyšují požadavky zákazníků na rychlost dodávky. „Očekávání jsou někdy nereálná v tom, jak rychle lze nové automatizační projekty připravit a uvést do provozu. I když se procesy stále zkracují a zrychlují, někdy zaznamenáváme ze strany zákazníků váhání a vyčkávání a pak je tlak na co nejrychlejší realizaci, často i v nereálných termínech,“ dodává k otázce času Zdeněk Bláha, prokurista a vedoucí oddělení Automatizace ve společnosti Blumenbecker Prag.

„Někteří zákazníci zatím nepřizpůsobili svá očekávání reálným možnostem dodavatelů a při plánování svých projektů počítají s dodacími lhůtami, které byly běžné ve standardní situaci před pandemií. To způsobuje problémy jak při realizaci naplánovaných projektů, tak při uzavírání obchodních smluv, protože dodací lhůta se pak stává jediným hlavním kritériem,“ komentuje rychlost dodávky také Karel Šprojcar, obchodní ředitel ve společnosti JK Logistika.

S tlakem na rychlost realizace zakázek v automatizaci pak mohou vznikat negativní doprovodné jevy. „Z globálního pohledu je určitě správné automatizovat, cesta zpět neexistuje. Často se ale setkáváme s tím, že klienti se rozhodují ukvapeně bez výhledu do budoucna. Mají pocit, že zaspali, protože všichni už automatizovali a oni ne, a chybí jim představa, jak by měl sklad vypadat za pět let,“ vidí jako jedno z úskalí rychlých projektů Pavel Kraus, výkonný ředitel společnosti LogTech, a uvádí další: „Jestliže jsou firmy donucené k automatizaci a dlouho ji odkládaly, může se stát, že nemají zaměstnance, kteří by této oblasti rozuměli. Zároveň někdy důraz na rychlost přehluší i cenu, která tak přestává hrát velkou roli. Setkali jsme se s tím, že zákazník to chce hlavně rychle bez ohledu na to, jestli je projekt o 10 % dražší.“

Sílící tlak na kapacity dodavatelů

Ani velcí zákazníci si nemohou být jisti dodávkou. Kapacity dodavatelů jsou podle společnosti LogTech přeplněné celosvětově a v mnoha případech si nejen odběratel vybírá dodavatele, ale i dodavatel vyhodnocuje, jestli chce projekt za daných podmínek realizovat. Vyšší požadavky na kapacitu dodavatele potvrzuje i Rostislav Schwob, Supply Chain Solutions Director ve společnosti Aimtec, a nabízí způsob, jak tuto skutečnost řešit: „Kromě toho, že neustále zvětšujeme svůj tým a rozšiřujeme nástroje na simulaci a automatické testování, je naší hlavní zbraní konfigurovatelnost systému. Ukazuje se, že za každým velkým automatizačním projektem následuje etapa optimalizace a často i zásadních úprav řešení. Každá, i drobná, změna znamená zásah do řídicího systému. A v tomto ohledu máme velice dobrou zkušenost s budováním týmu odborníků na straně zákazníka. Díky tomu je schopen řadu změn konfigurovat a zavádět sám bez naší zásadní pomoci.“

Konkurence a nové trendy ve skladových technologiích

Dnes se rovněž rozšiřuje konkurence v dodávaných technologiích. Například AGV systémy bez řidiče nebo roboty dodává mnoho firem a další přibývají – od start-upů až po zavedené firmy. Pro zákazníky je pak obtížné se v nabídce vyznat. „Automatizace představuje investici na několik let dopředu, proto doporučujeme firmě zvolit si spolehlivého partnera se silným servisním zázemím. Ve většině případů má zákazník základní představu, kterou společně konzultujeme, nebo navrhujeme zcela nový koncept na míru. Ne každá komplexní inovace ale může být vhodná pro daný sklad. Může se ukázat jako nejlepší zůstat při manuálním řešení, například změna layoutu a rozvržení regálů dokáže zvýšit kapacitu a výkon techniky. Stupeň automatizace, od asistenčních systémů přes autonomní vozíky až po plně automatizovaný sklad, je určen procesy zákazníka. V případě vhodnosti navrhujeme poloautomatizaci nebo úplnou automatizaci,“ vysvětluje Filip Šustek, Sales Engineer Advanced Applications ve společnosti STILL ČR.

Nedostatek průmyslových a logistických prostor

Na trhu komerčních nemovitostí panuje v současnosti v žádaných lokalitách nedostatek průmyslových a logistických prostor a pozemků vhodných k výstavbě. Jakub Holec, CEO společnosti 108 AGENCY upřesňuje: „Situace je nejvíce patrná v okolí velkých měst a ovlivňuje i růst cen nájemného. V některých lokalitách očekáváme v letošním roce růst cen nájmů průmyslových nemovitostí až o 25‒30 %. Vedle toho můžeme pozorovat sílící trend v podobě prodlužování nájemních smluv s cílem zajištění nájemních prostor na delší období, než tomu bylo dříve. Například u nových projektů v blízkém okolí Prahy s plochou nad 20 000 m2 lze předpokládat dodání uživatelům teprve ve druhé polovině roku 2022.“

Chybějí základní suroviny a obaly

Podobná situace jako s kapacitami dodavatelů a komerčními nemovitostmi může nastat také s nedostatkem základních surovin, zejména kovů, plastů, ale i obalových materiálů. Ten se pak promítá do dramatického nárůstu vstupních cen a prodloužení dodacích lhůt a může mít dopad například na výrobu regálů a jiného vybavení skladu. Situaci navíc umocňuje přetíženost celosvětové dopravní sítě. Obecně tento „válečný“ stav asi každý chápe, nicméně očekávání směrem k dodavatelům zůstávají stejná – včasné dodávky a dodržení cenové hladiny loňského roku, nebo dokonce úspory.

„Obáváme se, že v letošním roce bude realita od těchto očekávání hodně vzdálená. Předpokládáme, že bude docházet k prudkým výkyvům cen napříč trhem, protože některé suroviny se již prodávají formou aukce. Z mnoha jiných sekundárních důvodů bude také docházet k výpadkům dodávek. Nejde o to, za kolik nakoupíme, ale jestli vůbec budou suroviny nebo zboží dostupné,“ říká o situaci Ondřej Sobička, obchodní ředitel společnosti HAPPY END.

Plánujte a pravidelně investujte

Zástupci společností ze spolku SKLAD se shodují, že základem úspěchu ve všech zmiňovaných oblastech je včasné a důsledné plánování a postupné investování. „Nelze očekávat, že v druhé polovině roku bude možné nakupovat strategický materiál na poslední chvíli. Proto doporučujeme se jím v dostatečné míře předzásobit a připravit se tak na možné turbulence,“ hodnotí situaci na trhu základních surovin Ondřej Sobička.

„Vytíženost našich kolegů napříč dodavateli technologií je v posledních měsících opravdu výjimečná a je potřeba plánovat složitější projekty ve velkorysejším časovém horizontu,“ potvrzuje Jakub Klíma, Chief Sales Officer ve společnosti Aimtec. „Včasné plánování prostor pro svou činnost hraje v dnešní době velmi důležitou roli. V žádaných lokalitách je optimální plánovat v horizontu 12 až 18 měsíců před předpokládanou potřebou,” doplňuje Jakub Holec.

Zdeněk Bláha proto doporučuje: „Nečekejte na to, až začnou investovat všichni, což způsobí vyčerpání dostupných kapacit pro realizaci. Investujte postupně a pravidelně. To vám s nástupem konjunktury na trhu zajistí konkurenční náskok. Budete tak připraveni dříve než ostatní.“ 

Back to top button