Logistika a sklady

DACHSER uspořádal workshop na téma chemická logistika

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic uspořádal prospolečnost NCH Europe workshop o problematice chemické logistiky.

Zaměstnanci z Evropského distribučního centra NCH Europe, světové jedničky v oblasti chemických produktů pro průmyslové, obchodní a institucionální využití, měli možnost prohloubit své znalosti o specificích logistiky chemického zboží, přepravách dle dohody ADR a další legislativě.
 
V překrásném prostředí zvíkovského podhradí připravil DACHSER Czech Republic ve spolupráci se společností MEDISTYL, která se zabývá poradenstvím v oblasti chemické legislativy a problematiky nebezpečných chemických látek a směsí, pro NCH Europe dvoudenníprogram, který komplexně vysvětlil problematiku logistiky a legislativy chemických výrobků. Akce se zúčastnili vybraní zaměstnanci z každého oddělení Evropského distribučního centra NCH Europe, které operuje v Lovosicích a každý den vyexpeduje okolo
1 000 zásilek s chemickými produkty. Mezi ně patří například výrobky pro úpravu komunální a odpadní vody, průmyslové prostředky pro čištění velkokapacitních klimatizací či palivová aditiva.
 
Aby se tyto produkty dostaly bezpečně a včas ke svým uživatelům, o to se stará DACHSER, který pro NCH Europe zabezpečuje distribuci po celé Evropě. A tak se workshop věnoval také přesnému vymezení povinností odesílatele, dopravce a příjemce, program poskytl také informace o problematice balení a značení zboží před odesláním a potřebných přepravních dokladech k zásilkám s chemickými výrobky. Část věnovaná legislativě potom účastníkům školení nabídla ucelený přehled o českých a evropských nařízeních pro nebezpečné výrobky dle dohody ADR, REACH a CLP a z nich vyplývajících povinnostechzejména pak bezpečnostní list a etikety.Osvětlila také Zákon o prevenci závažných havárií a nutnost dodržovat pravidla bezpečnostních opatření.
 
„Jsme rádi, že jsme pro NCH Europe, jako našeho významného zákazníka, mohli připravit informacemi doslova nabitý program,“ říká Ing. Jan Polter, MBA, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a. s., a dodává, „věnovali jsme se i výzvám, které naše spolupráce přináší, a to nám, věřím, pomůže zkvalitnit každodenní operativu naší chemické logistiky.“
Základní informace o společnosti DACHSER v České republice
DACHSER působí na trhu logistiky a zasilatelství již od roku 1992, kdy byla založena společnost E.S.T. a.s., poskytující služby v oblasti mezinárodní a vnitrostátní kamionové spedice, skladování a celních služeb. Portfolio společnosti bylo postupně rozšířeno i o služby v oblasti letecké a námořní dopravy. V roce 2004 se E.S.T. stala exkluzivním partnerem společnosti DACHSER pro Českou republiku, v roce 2006 uzavřela smlouvu o joint venture s mezinárodním poskytovatelem logistických služeb DACHSER a začala vystupovat pod jménem DACHSER E.S.T. a.s. Proces integrace byl završen rozhodnutím o přejmenování společnosti na DACHSER Czech Republic a.s. s účinností od 1. 1. 2010.
DACHSER disponuje více než 50 000 m² distribučních a překládkových skladových ploch po celé republice. Ve svých osmi pobočkách (v Kladně, Ostravě, Brně, Břeclavi, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Praze a na pobočce DACHSER Cargoplus) v současné době zaměstnává téměř500 lidí. 

Přečtěte si také

Back to top button