Logistika a sklady

DSV v čele inovačního pohybu

DSV v čele inovačního pohybu. S postupným odchodem koncernů z Číny se na Blízkém východě otevírají nové možnosti pro rozvoj logistiky a přepravy zboží.

V případě dlouhodobého udržení stabilní geopolitické situace se Blízký východ stane důležitým obchodním partnerem pro celý svět. DSV, třetí největší přepravní společnosti na světě, již nyní exportuje do oblasti Blízkého východu manipulační techniku vyrobenou v České republice, jako například nakladače a bagry, čímž přispívá k rozvoji infrastruktury v této oblasti.

Přečtěte si také

DSV v čele inovačního pohybu

Logistická přeprava zboží na Blízký východ již není natolik komplikovaná, jak na první pohled může působit. Pro vývoz technologických a energetických komponentů do zdánlivě exotických končin, jako jsou Střední Asie a Blízký východ, se používá velká škála dopravních silničních řetězců, u kterých lze využít i návaznou překládku na lodě v přístavech. Za zmínění stojí také letecká doprava, která je přepravnými společnostmi čím dál více využívaná. U tohoto typu přepravy lze očekávat, že bude export proveden přesně na čas. Vše ale záleží na typu zboží, které je do cílové destinace přepravováno.

Robert Kraus, Director, Air Department, DSV Air & Sea, CZ, popisuje, že se stále více zákazníků obrací na společnost s potřebou letecké přepravy na Blízký východ. „Nejvíce přepravujeme do Egypta a do Izraele, dále pak do Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie a Turecka. Naše zásilky zahrnují velké množství výrobků, od stavebnic přes automotive až po optické kabely,“ uvádí Robert Kraus.

V průběhu posledního roku jsme úspěšně odbavili přibližně 1800 námořních zásilek, směřujících do oblasti Blízkého východu. Naši zákazníci se zaměřují na export techniky, potravin a dalších výrobků. Logistika v oblasti Blízkého východu je velmi rozmanitá, protože se zde setkáváme s různými typy států. Některé země jsou bohaté a investují do průmyslu a zabezpečují zdroje nerostných surovin, zatímco jiné jsou chudší a mají odlišné potřeby,“ doplňuje Martin Jukl, Director, Sea Department, DSV Air & Sea, CZ. Martin Jukl mimo jiné upozornil na významný nárůst exportu technických výrobků z regionu.

S rozvojem energetických projektů na Blízkém východě a v Africe se logicky očekává exponenciální nárůst poptávky po nadrozměrné a speciální break-bulk přepravě. Například větrná turbína se skládá z velkého generátoru a lopatek, které mohou být až 75 metrů dlouhé. Přeprava takovýchto zařízení vyžaduje speciální vybavení a nákladní dopravu přizpůsobenou pro moře stejně jako pro souš. Kvůli převozu nákladů na části se zvyšuje počet potřebných logistických úkonů, čímž se zvyšuje poptávka po dovozu.

Na Blízkém východě má rostoucí význam též logistika potravin. Jedním z příkladů je import potravin do Spojených arabských emirátů, který od první poloviny roku 2022 dosahuje více než 41 000 tun zboží denně. Tento nárůst je způsoben nejen vzrůstajícím počtem obyvatel, ale také jejich složením v dané oblasti. S narůstající poptávkou po kvalitních dovážených potravinách se země Evropské unie stávají stále důležitějšími exportéry do uvedeného regionu. Jeden konkrétní příklad můžeme nalézt v Itálii, kde těstoviny dominují jako největší exportní produkt do oblasti Blízkého východu.

Blízký východ představuje perspektivní lokalitu s rozsáhlými příležitostmi v mnoha sektorech průmyslu. S bohatými zdroji nerostných surovin, rozvojem infrastruktury a s rostoucí poptávkou po technologiích, potravinách a dalších produktech se tato lokalita stává vhodným prostředím pro podnikání. Díky různorodosti ekonomických podmínek a potřeb jednotlivých zemí se otevírají nové možnosti pro exportéry a investory. Růst podnikatelských záměrů a logistických možností také sleduje společnost DSV, která v regionu působí již dlouhodobě. Nadále hodlá pokračovat v posilování svých logistických služeb, samozřejmě nejen na Blízkém východě.

Zdroj
DSV

Přečtěte si také

Back to top button