Logistika a sklady

Strategie a vize pro značku palet EUR

Strategie a vize pro značku palet EUR. V rozhovoru s Martinem Leibrandtem, vedoucím marketingu společnosti Baumann Paletten, se dozvíte o rychlém růstu tohoto rodinného podniku, strategii marketingu značky palet EUR a plánech na rok 2024. 

Společnost, která stojí za značkou tradičních palet EUR, se zaměřuje na udržitelnost, kvalitu a digitalizaci. Martin Leibrandt sdílí v rozhovoru pohledy na konkurenci s EPAL, výzvy a příležitosti, které čekají značku EUR v nadcházejících letech.

Přečtěte si také
Martin Leibrandt

Jaký byl klíč k úspěchu společnosti Baumann Paletten a co dělá vaši firmu unikátní?

Společnost Baumann Paletten byla založena v roce 2018 a od té doby se profiluje jako rodinný podnik, kde vedoucí role zastávají buď členové rodiny s logistickým vzděláním, nebo zkušení odborníci. Naše firma si během posledních let vybudovala postavení mezi mladými a dynamickými podniky díky rychlému růstu. Vynikáme svým důrazem na digitalizaci a udržitelnost, přičemž si klademe za cíl dodržovat přísné standardy pro poskytování správného množství produktů v požadované kvalitě, ve stanoveném termínu a na konkrétním místě.

V roce 2023 došlo k podpisu spolupráce mezi společnostmi Baumann Paletten a ÖBB Rail Cargo Group – držitelem práv na ochrannou známku palet EUR. Mohli byste našim čtenářům prozradit, o co přesně se tato dohoda opírá?

Dohoda uzavřená mezi společností Baumann Paletten a skupinou ÖBB Rail Cargo se soustředí na propagaci a reklamu značky EUR. Spolupracujeme s organizacemi zabývajícími se inspekcí a distribucí palet a s držitelem práv ke značce, což zahrnuje účast na různých akcích, jako jsou veletrhy a konference, provádění reklamních kampaní a pořádání setkání. Kromě toho vyvíjíme marketingové materiály, jako jsou brožury, vytvořili jsme průvodce značkou a zodpovídáme za správu centrálních internetových stránek. Na požádání také organizujeme školicí programy.

Společnost Baumann Paletten je zodpovědná za marketing značky palet EUR. Jaká je vaše strategie, čeho jste dosud dosáhli a jaké jsou vaše akční plány pro rok 2024?

Naše strategie se zaměřuje na přesvědčení trhu o tom, že obě varianty europalet, tedy EUR a EPAL jsou totožné a vzájemně zaměnitelné. Navzdory ekonomickým výzvám se nám podařilo získat 7% podíl na trhu pro značku EUR. Intenzivně komunikujeme s uživateli, budujeme partnerství s klíčovými hráči v logistice a angažujeme se v různých asociacích, aby se posílila naše pozice na trhu.

Proč se společnost Baumann Paletten věnuje marketingu značky EUR? Jak vidíte příležitosti pro značku EUR k získání nebo znovuzískání podílu na trhu?

Naše společnost se zaměřuje na propagaci značky EUR, protože věříme v její tradiční hodnoty a kvalitu. I přes výzvy na trhu se snažíme zvýšit konkurenceschopnost v rámci otevřeného systému výměny palet a vidíme v tom velký potenciál pro značku EUR, aby si udržela nebo dokonce získala větší podíl na trhu. I když nás čeká náročná cesta, zejména v kontextu západní Evropy, jsme přesvědčeni, že značka EUR má potenciál dosáhnout stejné úrovně uznání a použití jako EPAL. Palety EUR jsou klíčovým prvkem globálního systému výměny palet a jsme odhodláni podporovat jejich postavení na trhu.

Europalety EUR jsou kritizovány za to, že nejsou stejně kvalitní jako europalety EPAL. Co na tuto kritiku říkáte?

Na kritiku ohledně kvality europalet EUR ve srovnání s europaletami EPAL reagujeme s důrazem na to, že kvalita obou typů palet je porovnatelná, neboť jsou vyrobeny dle stejných standardů, konkrétně normy UIC 435-2. Proti nekvalitně vyrobeným nebo padělaným paletám EUR se aktivně bojuje prostřednictvím přísných sankcí ochranných známek, které zavádí vlastník práv k ochranné známce společně s kontrolními a paletovými organizacemi.

EPAL doporučuje, aby uživatelé nevyměňovali palety EUR. Jaký je váš názor na toto doporučení? Máme se obávat, že se konflikt z roku 2013 opět rozhoří?

Společnost Baumann Paletten dlouhodobě monitoruje snahy EPAL o monopolizaci trhu s otevřeným systémem výměny europalet a jeho proklamaci za vlastní. Nicméně EPAL má oprávnění pouze k vydávání doporučení pro výměnu, která nejsou pro uživatele závazná. Tato doporučení nemají právní sílu, jelikož výměnné podmínky jsou vždy určeny individuálními smlouvami mezi uživateli. Přestože existuje napětí, neplánujeme obnovit konflikt s EPAL. Naším cílem je spíše udržovat mírové a konkurenční soužití na trhu a tam, kde to má smysl, hledáme možnosti spolupráce.

O co dalšího byste se chtěl s našimi čtenáři podělit pro rok 2024?

Pro rok 2024 máme pro vaše čtenáře připraveno několik zajímavých novinek a aktualit týkajících se značky EUR. Mohou se těšit na informace o vývoji a inovacích, které plánujeme zavést.

Zdroj
Redakce

Přečtěte si také

Back to top button