Logistika a sklady

Interní certifikát Life+ 

Interní certifikát Life+ umožňuje námořní a letecké přepravy léků, léčiv, zdravotnických potřeb, nebo medicínské techniky.

Přeprava zdravotnických a farmaceutických zásilek podléhá přísným pravidlům. Díky certifikaci Life+ je DB Schenker v Česku a na Slovensku může nově posílat také letecky nebo po moři, a rozšíří tak své služby v oblasti skladové logistiky zdravotnického materiálu a léčiv.

Přečtěte si také

Interní certifikát Life+ 

Pravidla pro tzv. Pharma nebo Healthcare zakázky jsou daná legislativou a oborovými standardy, mezi něž patří certifikát Life+, kterým DB Schenker globálně nastavuje tzv. Správnou distribuční praxi (GDP). Soubor opatření, která se dodržují při přepravě a skladování léků, léčiv a zdravotnických prostředků, zahrnuje například striktní oddělení od ostatního zboží,

pokud je požadováno, tak teplotní řízení (skladování a přeprava zboží ve stanoveném rozmezí teploty a vlhkosti), nastavení a dodržování hygienických pravidel pro zaměstnance, nastavení a udržování úklidových plánů a samozřejmě také hodnocení rizik procesu skladování a přepravy.

„Pravidla a opatření jsou obecně nastavena tak, aby se eliminovala možnost kontaminace produktu a nebylo ohroženo zdraví koncového příjemce,” shrnuje Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker pro Česko a Slovensko. 

Jedním z příkladů této praxe je projekt pro SIEMENS Healthineers v nedávno otevřeném logistickém centru v Košicích. V rámci služeb přidané hodnoty zde probíhají kompletace přístrojů určených pro ultrazvuková vyšetření a jejich následná distribuce do celého světa. Ročně by tam mělo vzniknout až 4000 ultrazvukových zařízení. V Plzni logistický provider obsluhuje zákazníka z oboru zdravotních a laboratorních zařízení.

Služby, které DB Schenker může českým zákazníkům nově nabídnout, zahrnují například vyhodnocení rizik ještě před zahájením samotné přepravy, konzultaci vhodného logistického řešení a přijetí preventivních opatření, nepřetržitý monitoring zásilek i zajištění vyhrazených zdravotnických zařízení s řízenou teplotou na hlavních letištích. 

Zdroj
DB Schenker

Přečtěte si také

Back to top button