Logistika a sklady

DB Schenker čerpá palivo z udržitelných zdrojů

DB Schenker čerpá palivo z udržitelných zdrojů. DB Schenker už čerpá palivo HVO100 i v České republice. Společnost Eurowag otevřela u Jihlavy novou samoobslužnou čerpací, kde toto biopalivo nabízí. Udržitelná alternativa nafty logistické společnosti umožní rozšířit nabídku ekologických přeprav. Navazuje tak na pilotní projekt, který se před měsícem spustil v Malackách na Slovensku.

Společnost DB Schenker navázala partnerství s provozovatelem čerpacích stanic Eurowag, který nově do dvou poboček, jedné v Česku a druhé na Slovensku, dodává udržitelné palivo HVO100. Hydrotreated vegetable oil (HVO) vyrábí finská společnost Neste z použitých kuchyňských olejů. Číslo 100 označuje podíl obnovitelných složek, které se v alternativě fosilní nafty nachází. Ekologické palivo dokáže snížit emise CO2 až o 90 %. 

Přečtěte si také

„Tankování HVO100 namísto konvenční nafty je ve skutečnosti velmi efektivní způsob snižování uhlíkové stopy. Pokud se dopravci rozhodnou, mohou začít redukovat emise prakticky okamžitě, a to s využitím stávajících nákladních vozidel se spalovacími motory, aniž by museli do vozidla jakkoli zasahovat. HVO100 tak odstraňuje hlavní překážku, kterou je u jiných nízkoemisních a bezemisních paliv nutnost obrovských investic do vozového parku,“ vysvětluje Dávid Halász, Head of Alternative Fuels společnosti Eurowag.

Palivo se vyrábí z plně obnovitelných zdrojů, tudíž i to dopravcům výrazně pomůže snížit emise a získat tak konkurenční výhodu v oblasti ESG. Společnost DB Schenker k problematice udržitelné logistiky přistupuje zodpovědně, a poroto se svými zákazníky sdílí nejnovější trendy a inovace. V rámci závazku snížení produkce skleníkových plynů na nulu do roku 2040, je využívání alternativních paliv jak v pozemních, tak leteckých i námořních přepravách klíčové.

„V našem rozsáhlém vozovém parku v České republice a na Slovensku máme nákladní vozy na CNG, LNG a dokonce i elektrické vozy nabíjené ekologickou elektřinou z plně obnovitelných zdrojů. Zároveň však vnímáme aktuální nevýhody v nedostatečné infrastruktuře plnicích stanic, ale také ve vysoké pořizovací ceně vozidel. Proto jsme se začali zajímat o nové udržitelné palivo HVO100, které lze tankovat do standardního vozidla s naftovým motorem bez nutnosti jakýchkoli konstrukčních úprav. Díky tomu jsme schopni snížit emisní zátěž oxidu uhličitého až o 90 procent, což je pro naše zákazníky nejdůležitějším přínosem,“ dodává Petra Sůvová, vedoucí přímého provozu CZ/SK Area, DB Schenker.

Čisté palivo HVO100 je možné čerpat v zemích Beneluxu, Skandinávii, Itálii i Rakousku. V současné době tak mohou zákazníci Eurowag tankovat HVO100 na celkem 140 stanicích v sedmi zemích. V České republice ho nyní nabízí čerpací stanice v Červeném Kříži u Jihlavy, která vznikla v rámci franšízové spolupráce se společností Nikey. 

Co je HVO100?

HVO (zkratka pro hydrogenovaný rostlinný olej), neboli obnovitelná motorová nafta, má tu výhodu, že je tzv. drop-in palivem a dosahuje přibližně 90% úspory skleníkových plynů při použití zbytků a odpadů jako vstupní suroviny. Obnovitelná nafta neboli HVO je někdy zaměňována s bionaftou nebo FAME (methylester mastných kyselin). HVO má podobné chemické složení jako fosilní nafta. Tato chemická podobnost umožňuje používat obnovitelnou naftu ve všech vznětových motorech až do 100% koncentrace nebo ji míchat v libovolném poměru s fosilní naftou. Bionafta a fosilní nafta mají odlišné složení, proto nemohou fungovat jako vzájemná náhrada. Podíl FAME nad 7 % vyžaduje úpravu motoru.

Zdroj
DB Schenker

Přečtěte si také

Back to top button