Logistika a sklady

Miliony přepravených kilogramů

Miliony přepravených kilogramů, tomu odpovídá hmotnost zásilek, které DSV během tohoto roku úspěšně doručila. S bohatými zkušenostmi v oblasti kontinentální i zaoceánské dopravy je společnost nepřehlédnutelným hráčem v logistickém průmyslu.

Jako jedna ze tří největších společností v oblasti logistiky a světové přepravy disponuje specializovaným vybavením pro převoz těžkých nákladů všech druhů. Podle interních statistik se v letošním roce oddělení DSV Air & Sea povedlo bezpečně dopravit více jak 140 000 tun zboží.

Efektivní plánování a dodržování bezpečnostních předpisů jsou rozhodující faktory pro úspěšnou dopravu. Nejinak to vypadá u DSV, které v letošním roce podle statistik přepravilo více než 140 tisíc tun nákladu. Dodávka zahrnuje námořní a rovněž letecké zásilky, přepravované do nejvzdálenějších míst po celém světě. Také díky lokálnímu příspěvku DSV patří mezi největší přepravní a logistické společnosti na světě.

Důkaz, že DSV umí přepravit téměř vše po celém světě, dokládá mimo jiné přeprava 126 nákladových kusů o celkové váze 230 tun. Náklad cestoval na lodi z Abú Dhabí do Irska, kde byl vzápětí přeložen do kamionů a dále putoval do své cílové stanice – elektrárny Tarbert Power Station.

Nejtěžší leteckou přepravu s lokálním aspektem letos překvapivě zajistili Pokémoni. Zásilka z USA do České republiky vážila 35 673 kilogramů, byla rozložena na 35 palet a obsahovala téměř 100 000 hracích podložek. Naopak nejlehčí byla knoflíková baterie, vážící pouhé tři gramy. Ta putovala od nás do Dubaje.

Statistiky letošního roku ovlivní též blížící se svátky. Během posledních let jsme svědky výrazného úbytku tržeb u mnoha předních dopravních společností. Tato situace odráží složité poměry, jimž čelí dopravci v důsledku pandemie a změn v chování spotřebitelů. Předvánoční období tento rok nezažívá svůj vrchol jako obvykle, což platí z několika důvodů. Nadměrné zásobování obchodů, plynoucí ze statistik z minulých let, probíhalo v době, kdy covid-19 ovlivnil dodavatelské řetězce a zvýšil nákupní aktivitu spotřebitelů. Důležitou položkou zůstává také ekonomická situace. Vánoce, které tradičně bývají pro firmy velmi náročné, se možná z hlediska světové přepravy stanou obdobím, jež řadu společností překvapí. V důsledku tohoto poklesu snad dojde k povzbuzení průmyslu k investicím do infrastruktury, k modernizaci procesů a hledání inovativních způsobů, jak zlepšit efektivitu a udržitelnost logistických řetězců.

Největším úkolem však nadále zůstává téma udržitelnosti a přístup k ní. „Aplikace šetrných postupů v námořní dopravě prochází neustálým vývojem, do kterého investují i ostatní společnosti, hlásící se k uhlíkové neutralitě. Hledání inovací značně zvyšuje i náklady. Společnosti se kromě toho snaží o této problematice účinněji informovat, například během Smart Freight Weeku v Amsterdamu, kde probíhají diskuse o pokroku a snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a logistice. K vyvážení finančních nákladů a k zavedení udržitelných postupů se zatím ukazuje jako nejlepší řešení stavba nových lodí s alternativními pohony,“ uvádí Martin Jukl, ředitel Sea Department, DSV Air & Sea.

Zdroj
DSV

Přečtěte si také

Back to top button