Logistika a sklady

Skupina GLS se zařadila k pětině nejlepších firem v oboru, získala stříbrné hodnocení EcoVadis

Skupina GLS za svou činnost v oblasti společenské zodpovědnosti znovu získala prestižní certifikát EcoVadis.

Díky letošnímu stříbrnému hodnocení se zařadila mezi 21 % nejlepších firem v oblasti logistiky. Mezinárodně uznávaný program klade důraz na ochranu životního prostředí, pracovní a lidská práva, etickou stránku podnikání a také udržitelnost dodavatelského řetězce.

Základem společenské zodpovědnosti je transparentnost. Skupina GLS se proto letos již podruhé zúčastnila nezávislého certifikačního programu EcoVadis a v srpnu dosáhla stříbrného hodnocení. Oproti předchozímu roku, kdy získala bronzový stupeň, se zlepšila ve všech čtyřech kategoriích. Balíkový přepravce GLS se tímto certifikátem zařadil mezi 21 % nejlepších logistických společností, v oblasti ochrany životního prostředí dokonce mezi 18 % nejlepších. Mezi všemi společnostmi, které byly v rámci EcoVadis hodnoceny, patří GLS dokonce do prvních 12 %.

„S certifikací EcoVadis jsme nyní schopni zákazníkům poskytovat úplnou transparentnost v oblasti udržitelného rozvoje. Mnoho zákazníků tuto informaci využívá také ve vlastní dokumentaci společenské odpovědnosti,” uvádí Anne Wiese, Manager Corporate Responsibility skupiny GLS, a dodává: „Tato analýza nám rovněž dává příležitost k cílenému hodnocení našich opatření v oblasti udržitelného rozvoje a jejich průběžnému vylepšování.“

Udržitelný rozvoj podrobený zkoušce
EcoVadis hodnotí management udržitelného rozvoje na základě celkem 21 kritérií. A to v oblastech ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti, etiky a udržitelnosti dodavatelského řetězce, přičemž kritériím jsou přiřazeny rozdílné váhy. Finální hodnocení je založeno na mezinárodních standardech. Mezi ně patří například Global Reporting Initiative spolupracující s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, anebo iniciativa Global Compact pod záštitou Organizace spojených národů.

EcoVadis při provádění této analýzy přikládá ve všech čtyřech oblastech stejnou důležitost strategiím, realizaci i dosaženým výsledkům. Tyto tři hodnotící úrovně jsou rozděleny na celkem sedm ukazatelů. K nim se provádí také 360stupňová analýza. Ta vychází z informací z více než 800 zdrojů a identifikuje dodatečná relevantní témata. 

Přečtěte si také

Back to top button