Logistika a sklady

Vznikl nový spolek pro kompletní servis v oblasti logistiky

Spolek Kompetentních Logistiků a Dodavatelů SKLAD je nezávislá iniciativa předních dodavatelů působících v oblasti logistiky a výroby.

Svým klientům je spolek schopen zajistit dodavatele a poskytnout poradenství ve všech souvisejících oborech včetně výběru vhodné komerční nemovitosti, jejího vybavení a financování. Přínos pro klienty je jednoznačný – díky SKLADu se klientům zjednoduší celý proces realizace projektu, od starosti kontaktovat více dodavatelů až po vícenáklady při neefektivní komunikaci mezi jednotlivými subjekty.
 
Široké spektrum kooperujících firem spolku jednoduše zajistí vše potřebné za klienta „v jednom balení“. „Již delší dobu jsme se potkávali s členy SKLADu u stejných zákazníků. Postupně jsme zjišťovali, že zákazníci začínají hledat komplexní řešení svých logistických potřeb. Rozhodli jsme se proto vyjít jim vstříc formou nového uskupení,“ uvádí Ing. Jakub Klíma, obchodní ředitel společnosti AIMTEC a. s., která je jedním ze členů SKLADu.
 
SKLAD vychází z bohatých zkušeností, know-how a vzájemné důvěry jednotlivých členů. Díky tomu nabízí ucelené řešení, které je prověřené a méně rizikové, než dodávka několika dílčích celků. Rychlejší a jednodušší implementace umožní klientům zvyšování konkurenceschopnosti a snižování nákladů.
 
„Být členem SKLADu je přínosné nejen pro nás, ale také pro naše klienty. Ve spolupráci s ostatními členy jsme schopni nabízet našim klientům rozšířené služby a produkty. SKLAD funguje jako jeden celek mající inovační potenciál, díky němuž získají klienti přístup k nejnovějším informacím v dané oblasti,“ říká Ing. Jakub Holec, majitel 108 AGENCY, která je jedním ze členů SKLADu. 
 
SKLAD bude pro své klienty i odbornou veřejnost připravovat pravidelné workshopy a setkání. První z nich se uskuteční 16. října 2014. „Říjnový workshop bude prvním představením našeho uskupení veřejnosti a zákazníkům. Rádi bychom na něm prezentovali jeho hlavní záměr, tedy zabezpečení celého procesu intralogistiky díky efektivní spolupráci všech zapojených dodavatelů,“ dodává Ing. Karel Šprojcar, obchodní ředitel společnosti STILL ČR, další partnerské firmy SKLADu.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button