Motorismus

Výroba nákladních aut v Evropě se pomalu rozbíhá. Výrobu spustil DAF nebo MAN

Továrny DAF v Eindhovenu (Nizozemsko), Westerlo (Belgie) a Leyland (Velká Británie) úspěšně zahájily svou činnost. Výrobu ale postupně rozjíždějí i ostatní značky.

Během posledních čtyř týdnů byly ve výrobních závodech zavedeny nová hygienická opatření při současném zachování vzájemného odstupu mezi zaměstnanci. „Jsem hrdý na kreativitu a odhodlání našich pracovníků. Nyní můžeme vůči našim zákazníkům pokračovat v dodávkách těch nejlepších nákladních vozidel na trhu,“ říká prezident DAF Harry Wolters.

Ve výrobních závodech společnosti DAF v Nizozemsku, Belgii a Velké Británii byly posouzeny a upraveny stovky pracovních jednotek. Úkony byly odděleny, byly změněny trasy a upraveny pracovní plány. Byla zavedena opatření umožňující pracovníkům udržovat vzdálenost nejméně 1,5 metru a k užívání jsou široce dostupné desinfekční prostředky. Pracovníci ve výrobě nyní jako preventivní opatření nosí masky na obličej.

„V tuto chvíli se méně zaobíráme objemem výroby,“ říká Harry Wolters. „Místo toho je na prvním místě bezpečnost zaměstnanců DAF a Leyland Trucks. Proto je objem výroby stále relativně nízký. Budeme jej zvyšovat, jen když to bude bezpečné. Jsme velmi rádi, že i přesto jsme schopni dodávat našim zákazníkům nová vozidla, protože doprava hraje zásadní roli v hladkém fungování společnosti.“

Z tohoto důvodu společnost DAF spolu s rozsáhlou sítí dealerů v posledních několika týdnech zvýšila své úsilí na nejvyšší míru v poskytování služeb a náhradních dílů svým zákazníkům. Například všechny servisy značky DAF byly celou dobu otevřeny a helpdesk byl k dispozici 24 hodin denně. A tak tomu bude samozřejmě i nadále. „Servis je součástí naší DNA; jsme tady vždy pro naše zákazníky, “ říká HarryWolters. „Všichni zaměstnanci společnosti DAF si jsou vědomi, že bez přepravy se vše zastaví.“

Od 22. dubna 2020 postupně obnovují výrobu továrny Renault Trucks ve Francii, počínaje motorárnou ve Venissieux v Lyonu. V ostatních francouzských výrobních závodech Renault Trucks v Bourg-en-Bresse a Blainville-sur-Orne by k obnovení produkce mělo dojít
v následujících týdnech. Obnovení výroby se plánuje v minimálním denním objemu. Jeho navyšování bude postupné a bude rozloženo do několika týdnů s ohledem na požadavky zákazníků, schopnost dodavatelů zásobovat výrobu komponenty a v souladu s ostatními závody společnosti Volvo Group.

Obnovení činnosti bude podmíněno zavedením přísných opatření na ochranu zdraví v každém závodu a po konzultaci s odbory a zástupci zaměstnanců. Podnikoví lékaři navrhli přesné trasy, po kterých se zaměstnanci musí přesouvat z šaten na svá pracoviště s cílem co nejvíce eliminovat riziko kontaktu s virem.

Opatření, která Renault Trucks zavádí ve svých závodech:

  • Dodržování bezpečné vzdálenosti a používání ochranných prostředků
  • Povinné používání roušek
  • V částech výroby, kde není možné dodržet bezpečnou vzdálenost, používání respirátorů typu FFP2, brýlí, štítů a rukavic
  • Ponechání otevřených dveří (mimo únikových východů), aby byl omezen dotyk klik
  • Čištění pracovních míst, nástrojů, logistického vybavení, šaten a jídelen
  • Organizovaný pohyb ve všech společných prostorách, šatnách, na chodbách a v jídelnách, prodloužení otevírací doby a omezení počtu osob v daném čase
  • Zavedení zvláštního zasedacího pořádku v prostředcích firemní dopravy, aby byl zajištěn dostatečný prostor mezi cestujícími.

Zaměstnancům obchodního, výzkumného a vývojového oddělení je nadále doporučena práce z domu.

Po zastavení výroby na zhruba šest týdnů začala s postupnou obnovou výroby společnost MAN Truck & Bus. Samozřejmě, že ochrana pracovníků má maximální prioritu, a tak byl přijat podrobný plán rozsáhlých opatření. Ty kromě jiných věcí zajišťují větší odstup mezi zaměstnanci a kde to je nezbytné, ochranné prostředky a školení, resp. instruktáže.

„V uplynulých týdnech tým krizového řízení intenzivně pracoval na podmínkách, za kterých je možné naše závody znovu spustit. Mezi klíčové úkoly patří spolehlivé zásobování komponenty od našich dodavatelů jakož i organizace vlastních pracovních procesů – přičemž budeme chránit našich kolegů – ale i opatření ke stimulaci poptávky po užitkových vozidlech,“ shrnul situaci Joachim Drees, generální ředitel MAN Truck & Bus SE. „Naši dodavatelé pocházejí ze všech zemí Evropské unie, proto žádáme politiků, aby nás při opětovném vstupu na trh podpořily koordinovaným přístupem na úrovni EU.“

Někteří zaměstnanci ve výrobě i v administrativě budou nejprve dělat ve zkrácené pracovní době či ve flexibilním režimu práce nebo pokud je to možné, tak doma. Návrat do podniku se časově rozvrhne v souladu s konceptem bezpečnosti.

Přečtěte si také

Back to top button