Námořní a lodní doprava

MD vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele Ředitelství vodních cest ČR

Do příštího čtvrtka 12. července 2012 mohou uchazeči zasílat své písemné přihlášky na pozici ředitele Ředitelství vodních cest České republiky (ŘVC).

Podle ministra dopravy Pavla Dobeše bude hlavním úkolem nového ředitele ŘVC úspěšné dokončení stabilizace instituce a vytvoření takového rozvojového plánu vodních cest, který by vodní dopravě vrátil její nezpochybnitelný význam.
 
Působnost ŘVC:
– zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace součástí dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách a pro jejich správu a údržbu a pořizování dalšího majetku nutného pro správu a údržbu vodních cest
– zabezpečení správy, údržby a oprav nově zřízených součástí vodních cest a dalšího majetku, nutného pro provoz na nich a pro jejich správu a údržbu
– výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím nově zřizované součásti vodních cest
– zabezpečování podkladů pro stanovení koncepcí v oblasti vodních cest a jejich součástí
– koordinace provádění velkých oprav s rekonstrukcemi a modernizacemi součástí vodních cest 
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button