Zprávy

Panattoni Europe chce v Plzni investovat přes 2 miliardy korun a vytvořit hi-tech průmyslovou zónu

Průmysl 4.0, výroba s vysokou přidanou hodnotou, Smart City, možnosti spolupráce se Západočeskou univerzitou a stovky nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance.

Tak vypadá ucelená vize připravovaného Panattoni Pilsen Digital Parku. Stavitel průmyslových zón Panattoni Europe chce proměnit na moderní technologické centrum bývalý areál Škody Plzeň v lokalitě Borských teras v Plzni. Rozsáhlý brownfield o rozloze 28 hektarů je momentálně prázdný, disponuje však skvělou infrastrukturou a vhodně navazuje na okolní průmyslové provozy. Záměr Panattoni Europe je v souladu s aktuální rozvojovou strategií města Plzeň a momentálně prochází posouzením vlivů na životní prostředí EIA. Celková výše investice je odhadována na více než 2 miliardy korun.

„Myslíme si, že nazrál čas na přípravu území pro průmysl a provozy s vysokou přidanou hodnotou, které v České republice chybí. A kde jinde by taková území měla vzniknout než v Plzni, která je tradičním průmyslovým srdcem naší země. V regionu působíme dlouhodobě, jsme přímými aktéry jeho rozvoje a v současnosti již cítíme, že místní průmysl dospěl do fáze, kdy zvládne i ty nejsofistikovanější obory na úrovni výzkumu a vývoje. Těšíme se na spolupráci se Západočeskou univerzitou a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT a věříme, že vynikající infrastruktura, dostupnost kvalifikované pracovní síly a jedinečný hi-tech koncept přiláká prestižní zahraniční investory, kteří zde budou provozovat i nejvyšší segmenty své výroby,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro ČR a Slovensko.

Panattoni Pilsen Digital Park je koncipován tak, aby v postupných krocích umožnil implementaci všech dosud diskutovaných prvků Průmyslu 4.0 s vysokou úrovní automatizace a robotizace. Předpokládá využívání kyberneticko-fyzikálních a robotických systémů, realizaci provozů z oblasti výzkumu a vývoje a výrobu koncových produktů. Cílem je také vytvořit vysoce kvalifikovaná pracovní místa pro absolventy vysokých škol v Plzni.

Součástí konceptu je minimalizovat uhlíkovou stopu a přispět k zlepšení infrastruktury, občanské vybavenosti a zkvalitnění života v okolí. Průmyslová zóna bude zahrnovat kolem 25 % zeleně a budovy budou navrženy v souladu s požadavky environmentální certifikace BREEAM Excellent, která hodnotí dlouhodobou udržitelnost staveb. Součástí projektu je dále podpora car-sharingu, elektromobility a místní vegetace.

„U tohoto projektu bych ještě vyzdvihl předpokládaný přínos pro lokální ekonomiku. Na vstupní investici ve výši přesahující 2 miliardy korun by měly navázat investice do technologií ve výši 1,5 – 3 miliardy korun, a to vyvolá významné multiplikační efekty. Nezanedbatelným ekonomickým přínosem pro město představuje daň z nemovitostí, která by se měla pohybovat kolem 8-9 milionů korun ročně. Během celé své životnosti by měl projekt přinést do městské pokladny téměř 200 milionů korun. Tyto prostředky umožní realizovat investice do městské infrastruktury, na níž jsou kladeny stále větší nároky s ohledem na růst města,“ prozrazuje Pavel Sovička.

Plzeňský kraj patří dlouhodobě k nejprogresivnějším průmyslovým regionům ve střední Evropě. Řada významných světových výrobců jako Siemens, Mercedes Benz, Lear, ZODIAC sem přesunula nejen výrobu, ale také výzkum a vývoj. V Panattoni Parku Stříbro působí výrobce špičkové samonaváděcí techniky KION Group, výrobce komplexních dveřních systémů a hydraulických plošin Assa Abloy či renomovaný výrobce nábytku Steelcase. Již v současnosti tak Plzeňský kraj vytváří průmyslové produkty pro celou Evropu.

Přečtěte si také

Back to top button