Zprávy

PKP CARGO INTERNATIONAL poskytuje své služby v plném rozsahu a přepravy probíhají bez problémů

Navzdory šíření nákazy COVID-19 v Evropě společnosti skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL nadále poskytují své služby v plném rozsahu a veškeré jak vnitrostátní, tak i mezinárodní přepravy probíhají bez problémů.

Zároveň společnost nabízí své přepravní kapacity a služby i novým klientům, kteří při dopravě zboží nechtějí čekat v rámci přetížené silniční dopravy na hranicích.
Společnosti skupiny ihned po objevení nákazy COVID-19 v České republice zavedly přísná opatření pro budovy a areály, kde působí a provozují své služby a především důkladná bezpečnostní a hygienická opatření pro všechny provozní i administrativní zaměstnance. Všechna tato opatření a bezpečnostní postupy koordinuje krizový štáb skupiny.

Přečtěte si také

Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL nadále plní zakázky klientů bez jakýchkoliv překážek navzdory epidemii COVID-19. Zároveň klientům nabízí své kapacity a možnosti přeprav zboží po železnici, která je vzhledem k přetíženým hranicím kamiony mnohdy rychlejší než silniční doprava.

„V souvislosti s nákazou COVID-19 v Evropě, jsme ihned zavedli ve všech společnostech skupiny opatření pro všechny administrativní budovy, provozy a zaměstnance, abychom ochránili jejich zdraví, ale i zdraví jejich rodinných příslušníků. Především díky jejich zodpovědnému přístupu ke všem opatřením vlády a krizovému štábu skupiny a našim dlouholetým zkušenostem a know-how nadále zajišťujeme všechny přepravy a našim zákazníkům poskytujeme všechny služby v plném rozsahu. Zároveň naše vlaky jezdí po celé Evropě bez problémů a jsme pro naše klienty i v této obtížné době spolehlivým logistickým partnerem. Všechny naše dceřiné společnosti poskytují veškeré služby a jsme stávávajícím, ale i novým zákazníkům plně k dispozici,“ uvádí Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL.

Přečtěte si také

Back to top button