Zprávy

Rekordní výsledek přístavu Hamburk v přepravách do/z vnitrozemí po železnici v roce 2018

Německý největší univerzální přístav dosáhl v roce 2018 překladem zámořského zboží ve výši 135,1 mil. tun (-0,1 %) pozoruhodného výsledku.

Hamburk i v obtížném prostředí úspěšně dokázal zvýšit podíl železničních přeprav. Ve vnitrozemských přepravách po železnici bylo v roce 2018 přepraveno 46,8 mil. tun (+2,7 %) a 2,44 mil. TEU (+4,7 %). Více než 60.000 nákladních vlaků s 1,6 mil. vagonů byly odbaveny v roce 2018 na kolejích přístavní železnice. Tím byl překonán rekordní výsledek z roku 2016 a potvrzena pozice přístavu Hamburk jako vedoucího evropského „přístavního nádraží“. Jens Meier, předseda představenstva Hamburské přístavní správy (HPA): „Pozitivní vývoj v železničních přepravách je výsledkem dosaženým ve spolupráci s našimi partnery. Můžeme být na tyto výsledky právem hrdi“. Toto významné postavení je založeno velkým dílem na velkém počtu více než 1.000 liniových spojení, které spojují Hamburk s více než 1.000 přístavů po celém světě.

„Od počátku roku 2019 byly do přístavu Hamburk přesunuty čtyři Transatlantické kontejnerové linky spojující Hamburk týdenními odjezdy s přístavy východního pobřeží USA a mexickými přístavy“, doplňuje Axel Mattern, člen představenstva Hafen Hamburg Marketing. „Tento přesun liniových servisů „THE-Aliance“ by měl navýšit překlad kontejnerů na Labi o ca. 500.000 TEU.“

V přepravách kontejnerů s Čínou se vedle námořní cesty podstatně zvýšil i podíl dopravy po železnici. Pro Hamburk zůstává Čína nejdůležitějším obchodním partnerem. Každý třetí přeložený kontejner je „čínským kontejnerem“. Doplněním skvělého námořního spojení s Čínou je nabízena alternativa přes „novou hedvábnou stezku“ po železnici z/do Hamburku s více než 235 spojeními týdně. „Hamburk je s více jak 4,8 miliony TEU přepravenými do/z Číny oproti jiným evropským přístavům s velkým náskokem vedoucím HUBem v této relaci“, říká Axel Mattern. Hamburk je tak centrálním překladištěm pro přepravu zboží jak po námořní, tak i pozemní hedvábné stezce. „Tato dopravně-geografická poloha je využívána našimi zákazníky z celého světa a my ji budeme nadále posilovat a budovat“, dodává Mattern.

Představenstvo HHM vidí velký potenciál růstu v logistickém propojení zemí u Baltského moře s regiony podél hedvábné stezky. „Žádné jiné místo v Evropě nedisponuje takovou rozmanitostí v přímém námořním a pozemním spojení s Čínou“, podtrhává Mattern. „Propojení námořní a pozemní cesty na všechny další druhy dopravy dělá z Hamburku atraktivní místo pro obchod s Čínou“. Hustá síť přibližně 2.000 kontejnerových vlakových spojení, dobré dálniční napojení, rozmanité dopravní možnosti pro kamiony a říční dopravu, jakož i blízkost letiště s centrem pro letecké zboží opravňuje nárok Hamburku být vedoucím logistickým HUBem.

„Práce na úpravě plavební dráhy na Labi byly již zahájeny“, uvádí Michael Westhagemann. senátor pro hospodářství. „Tento projekt budeme realizovat tak rychle, jak to bude možné a doufáme, že nedojde ke zpoždění“. Také Ingo Egloff, člen představenstva HHM upozorňuje na to, že zahájená stavební opatření úpravy plavební dráhy na dolním Labi jsou pozitivním signálem pro rejdaře a speditéry v Německu i v zahraničí. „Úprava a prohloubení Labe znamená pro rejdaře nejen jednodušší připlutí do Hamburku, ale umožňuje i větší množství nákladu. Hlubší ponor a lepší situace při míjení lodí na Labi dovolují i lepší využití dopravní kapacity na lodích“, říká Egloff.

Velké kontejnerové lodě i lodě pro hromadný substrát budou po úspěšném dokončení prohloubení plavební dráhy Labe moci dopravit i odvézt do a z Hamburku na 18.000 tun nákladu více. Překladištní terminály odbavují již nyní Mega-kontejnerové lodě s kapacitou více než 21.000 TEU a připravují se s předstihem na bezpečné přijetí ještě větších lodí.

Pro rok 2019 počítá marketingová organizace přístavu Hamburk se značným navýšením mezi dvěma a třemi procenty v kontejnerové přepravě a stabilním výsledkem překladu hromadného zboží.

Přečtěte si také

Back to top button