Různé

Nové servisní a prodejní místo

Nové servisní a prodejní místo. Přesně rok po položení základního kamene bylo dnes slavnostně otevřeno Truck Centrum Mercedes-Benz ve Velkém Týnci u Olomouce, v části obce Vsisko.

Jedná se o novou pobočku společnosti Mercedes-Benz Trucks Česká republika, která je akreditovaným dovozcem nákladních vozidel značek Mercedes-Benz a Fuso a má hlavní sídlo v Praze 5 – Stodůlkách. Za developmentem celého projektu stojí společnost Linkcity, která zároveň zajistila výstavbu prostřednictvím své sesterské společnosti VCES.

Přečtěte si také

Josef Mařík, CEO společnosti Mercedes-Benz Trucks Česká republika, k tomu řekl: „Jsem velmi potěšen, že se nám podařilo prakticky za rok postavit na zelené louce kompletní novou pobočku a uvést ji do provozu. Vyplatila se nám důkladná příprava, včasné objednání veškerých potřebných zařízení a materiálu a také průběžná komunikace se všemi zúčastněnými stranami. Díky intenzivní práci našeho oddělení lidských zdrojů se nám povedlo novou pobočku obsadit i personálem, takže již pracujeme v plné pracovní době na dvě směny sedm dní v týdnu. Věřím, že zvýšení kapacity a kvality naší servisní sítě v blízkosti uzlu hlavních tahů moravských dálnic přinese očekávané zlepšení dostupnosti servisních i prodejních služeb nejen pro zákazníky z tohoto regionu, ale i pro projíždějící vozidla. Chtěl bych poděkovat našim dodavatelům – v první řadě stavební společnosti VCES za realizaci stavby, ale i mnohým dalším, za spolupráci a plnění náročných termínů dodávek jednotlivých zařízení a materiálu. Chtěl bych poděkovat i vedení obce Velký Týnec za významnou podporu a vstřícnost k nám, novým sousedům.“ 

Kristýna Zavrtálková, CEO Linkcity Czech Republic, zhodnotila vzájemnou spolupráci: „Příběh nové pobočky pro Mercedes-Benz Trucks ČR začal v roce 2020 vytipováním vhodné lokality dle požadavků klienta, následovala detailní příprava projektu a samotná výstavba. Vážíme si toho, že jsme dostali příležitost podílet se na expanzi prodejní a servisní sítě našeho významného klienta, který je nositelem špičkové značky v automobilovém průmyslu.“

Zdeněk Pokorný, CEO stavební společnosti VCES, ke stavbě uvedl: „Spolupráci se společností Mercedes-Benz Trucks ČR mohu jednoduše shrnout slovy profesionalita a nasazení. Díky těmto dvěma vlastnostem a pečlivé přípravě, kterou věnovaly týmy investora, developera Linkcity, technického oddělení VCES a projektanta v přípravené fázi, můžeme dnes, přesně rok od položení základního kamene společně otevírat nové servisní centrum ve Velkém Týnci. V průběhu výstavby se k nim přidala i výborná vzájemná komunikace, díky které jsme byli schopni flexibilně reagovat na úpravy zadání a nové požadavky ze strany investora. Věřím, že jsme i napodruhé naplnili jeho očekávání a přeji společnosti Mercedes-Benz Trucks ČR a jejich nové pobočce spoustu spokojených klientů.“

Starosta obce Velký Týnec PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., vyjádřil stavbě podporu: „Obec Velký Týnec vítá vstup firmy Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. do středomoravského regionu. Zastupitelstvo obce velmi obezřetně zvážilo všechny plusy a minusy spojené s příchodem přítomného investora a dospělo k jednoznačnému názoru, že působení renomované firmy pozitivně přispěje k rozvoji naší oblasti, resp. nabídne velké množství pracovních příležitostí, a to nejen pro naše občany. Charakter provozu a způsob napojení na dálniční síť odpovídá zvolené lokaci, resp. v žádném případě negativně neovlivní životní prostředí obyvatel žijících v místní části Vsisko. Věříme, že obec bude s firmou udržovat oboustranně výhodné vztahy, které mj. prospějí naší obci v jejím zviditelnění na podnikatelské mapě České republiky.“  

Nové servisní a prodejní místo

Mercedes-Benz Trucks ČR hledal vhodnou lokaci na střední Moravě v blízkosti hlavních směrů nákladní dopravy. Lokalita u Velkého Týnce je dobře dostupná ze směrů od Hradce Králové, Brna, Ostravy i Opavy. Nový areál bude situován u křižovatky dálnice D35 s hlavní silnicí č.55. Ve spojení s již existujícím novým servisem Mercedes-Benz pro nákladní vozidla a autobusy Mercedes-Benz autorizované dealerské společnosti Hošek Motor v Ostrovačicích u Brna přímo u sjezdu z dálnice D1 a s nově budovaným servisem nákladních vozidel další autorizované dealerské společnosti Croy u Ostravy se velmi výrazným způsobem posílí kapacita servisní sítě Mercedes-Benz Trucks na moravské části hlavního tahu ze západu na východ i ze severu na jih.

Fakta o novém servisním a prodejním centru

Areál má celkovou rozlohu více než 50.000 m2. V areálu je umístěn servis nákladních vozidel, v blízké budoucnosti i autobusů, který je plně vybaven pro provádění všech běžných údržbových a servisních prací.  V připojené správní budově je v přízemí umístěn příjem servisu, prodej náhradních dílů a místo pro odpočinek a čekání řidičů. V patře pak jsou kanceláře a jednací prostory prodejců nových i použitých nákladních vozidel a také zázemí pro zaměstnance – šatny, umývárny a jídelna. Okolo budovy je dostatek parkovacích míst jak pro osobní, tak pro nákladní auta. Součástí areálu je i plocha pro použitá vozidla, nabízená k prodeji. Stavba je navržena jako modulární a nynější podoba odpovídá dokončené první etapě. Počítá se s tím, že se do budoucna může v rámci druhé etapy kapacita servisu i parkovacích prostorů v rámci platného stavebního povolení a územního rozhodnutí dále zvětšovat.  

Co se týká vlivu na životní prostředí, areál a všechny použité technologie splňují veškeré zákonné požadavky. Vzhledem k umístění u hlavních tahů a k příjezdu přes průmyslovou zónu na okraji Olomouce nedojde k žádnému zvýšení zatížení obyvatelstva v okolí hlukem nebo emisemi. Významnou část areálu zaberou zelené plochy. Součástí areálu budou i nabíjecí stanice pro elektromobily, jejichž počet by měl v blízké budoucnosti rychle stoupat.

Servisní a prodejní centrum nabízí pracovní příležitosti

V době spuštění provozu pracuje v novém Truck Centru okolo 50 zaměstnanců. Zájemci se mohou o volných místech informovat průběžně na webové stránce https://mercedestrucks.jobs.cz/

Zdroj
Mercedes-Benz Trucks

Přečtěte si také

Back to top button