Silniční doprava

Certifikace obnovena: Operační program Doprava opět čerpá finanční prostředky EU

Dne 24. října 2012 byly na účet Ministerstva financí připsány prostředky ve výši cca 21 miliard korun (845,8 milionů eur) jako průběžná platba Evropské komise na projekty Operačního programu Doprava (OPD).

Ukončila se tím více než roční pauza, kdy nebylo možné prostředky na evropské dopravní projekty proplácet zpět do státního rozpočtu. „Obnovení certifikace a připsání další částky ve výši 21 miliard korun je jasnou zprávou o průběhu čerpání Operačního programu Doprava, které by tím mělo během krátké doby dohnat nabrané zpoždění,“ řekl k opětovnému nastartování procesu certifikace ministr dopravy Pavel Dobeš s tím, že další platby budou následovat.
 
Při auditu Evropského účetního dvora, který byl zahájen na začátku roku 2011, byly na některých projektech OPD identifikovány problémy především v oblasti zadávání veřejných zakázek a zadávání víceprací. Ministerstvo dopravy preventivně pozastavilo žádosti o prostředky ve vztahu k EK do té doby, než budou audity uzavřeny a bude prověřena funkčnost a správné nastavení systému čerpání evropských dotací.
 
Kontroloři Ministerstva dopravy, jakožto řídícího orgánu, a Státního fondu dopravní infrastruktury, z pozice zprostředkujícího subjektu, provedli na rozsáhlém vzorku projektů kontrolu zaměřenou na uvedené problematické oblasti. Na základě výsledků této kontroly a jejich následného ověření auditem Evropské komise byla přijata nápravná opatření, jejichž cílem je zamezit dalším obdobným pochybením.
 
Z pohledu práva platného v ČR byly některé nálezy auditorů Evropského účetního dvora a Evropské komise irelevantní a Ministerstvo dopravy spolu s příjemci, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj, proto zahájilo náročná jednání s cílem vysvětlit některé body auditní zprávy, a snížit tak dopady na možnost čerpání prostředků z fondů EU na předmětné projekty. Toto úsilí se ve velké míře vyplatilo; některé body se z konečné auditní zprávy skutečně podařilo odstranit.
 
Některé projekty, z nichž většina byla tendrována na začátku programového období před rokem 2010, to znamená za minulých vedení ministerstva, obsahovaly chyby. Evropská unie tak uplatňuje plošnou sankci ve výši 10 % proplacených prostředků. „Jako problematická se jevila i otázka víceprací. Tím se ministerstvo již delší dobu zabývá například pomocí protikorupčních a úsporných opatření, které jsme představili na začátku tohoto roku,” řekl k tomu ministr Pavel Dobeš. Realizací plošné korekce nedojde ke ztrátě prostředků ze zdrojů EU, tyto prostředky bude možno použít na financování  takzvaných náhradních projektů, například na projekty modernizace dílčích úseků dálnice D1, dálnice D1 137 Přerov – Lipník nad Bečvou a rekonstrukci železniční stanice Olomouc.
 
Příklady projektů, které byly zahrnuty do certifikace v minulém týdnu:
 
Železniční projekty
Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba
Optimalizace trati st.hr.SR-Mosty u Jablunkova – Bystřice n. Olší
Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) – Cheb (mimo)
Optimalizace tratě Stříbro – Planá u Mariánských Lázní
 
Silniční projekty 
Silnice I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice                       
Silnice I/44 Červenohorské sedlo – sever
Rychlostní silnice R4 Mirotice – Třebkov
Silnice I/37 Hrobice – Ohrazenice
Silnice I/38 Nymburk, přeložka II. a III. stavba
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button