Silniční doprava

FINÁLE SOUTĚŽE SCANIA DRIVER COM­PE­TI­TI­ONS 2019 SE BLÍŽÍ

Česko bude reprezentovat Tomáš Plášil.

Přesná, úsporná, bezpečná jízda – a rovněž i záchrana života nebo také zajištění nákladu. Uvedené oblasti patří mezi nezbytné dovednosti, které musí řidič ovládat. Tyto stěžejní dovednosti se hodnotí v rámci soutěže Scania Driver Competitions 2018 – 2019, jejíž velké finále se uskuteční 24. – 25. května ve Švédsku.

Bezpečnost silničního provozu, nižší spotřeba paliva a minimalizace dopadu řízení nákladních vozidel na životní prostředí. Směrnice Evropské komise z roku 2003 o školení řidičů se stala inspirací pro soutěž Scania Driver Competitions – největší událost svého druhu na světě. Letošní ročník přilákal účastníky z 30 evropských zemí.

Helena Evsäter, koordinátorka činností ve společnosti Scania, je odpovědná za různé výzvy v rámci soutěže. Cestovala po celé Evropě a pomáhala s organizací národních finále v některých zemích. Vítěz z každého národního finále bude reprezentovat svou zemi na evropském finále ve městě Södertälje.

Zachování stejných standardů ve všech zemích
„Je úžasné sledovat radost řidičů, když zvítězí,“ říká. „Řidič, který vyhrál na Ukrajině, si samým blahem klekl na kolena. Tyto zážitky představují nejlepší část mé práce.“

Evsäter spolupracuje na soutěži Scania Driver Competitions od roku 2010 a je nadšená ze všech setkání s účastníky, která měla možnost absolvovat. Aby byla soutěž co nejspravedlivější, její tým dodával jednotlivým zemím vše, co bylo potřeba pro finále: vlajky, překážky, dekorace a veškeré další vybavení. A rovněž zajišťoval, aby byla v rámci každého finále zachována stejná úroveň obtížnosti.

„Záleží nám na nejmenších detailech, takže se ujišťujeme, že všechny úseky na každé trati jsou široké přesně tak, jak mají,“ dodává.

U letošního ročníku soutěže Scania Driver Competitions bylo provedeno několik změn. Českou republiku bude reprezentovat mezi třicítkou evropských finalistů Tomáš Plášil, který ovládl domácí národní finále.

Nové výzvy v tomto roce
Jednou z nových výzev v soutěži je „vodní výzva“. V této nové zkoušce přesného manévrování se na nákladní vozidlo umístí velká nádoba naplněná vodou. Úkolem řidiče je jet zcela plynule tak, aby nevytekla žádná voda. „Ačkoli se nemusí jednat o nejobtížnější výzvu, rozhodně je jednou z nejzajímavějších pro diváky,“ říká Evsäter.

„Skutečné úskalí totiž spočívá v tom, aby řidiči na nádobu s vodou nezapomněli, což se často stává.“

Odvětví dopravy nutně potřebuje více řidičů a jedním z hlavních cílů soutěže Scania Driver Competitions je vzbudit zájem o tuto profesi. „O nedostatku řidičů na všech našich trzích se hodně diskutuje,“ uvádí Evsäter. „Naším cílem v rámci soutěže Scania Driver Competitions je motivovat větší počet lidí k tomu, aby se stali řidiči, a zlepšit vnímání této profese. Považujeme řidiče účastnící se této soutěže za naše hrdiny a v každé zemi máme stovky řidičů, kteří se stanou skvělými vyslanci v odvětví dopravy.“

Výzvy v rámci soutěže Scania Driver Competitions

Vodní výzva: Cílem této disciplíny je prokázat dobrou manévrovací schopnost s vozidlem a vyhnout se trhané jízdě. Tato trať testuje dovednosti soutěžících spočívající v jemném a přesném manévrování. Klidná, plynulá a efektivní jízda přináší úspěch, zatímco chyby jsou penalizovány, protože řidič ztratí vodu.

Kontrola před jízdou: Cílem je upozornit na důležitost každodenní kontroly vozidla. Soutěžící musí během 10 minut identifikovat na kombinaci tahače s návěsem řadu aspektů, které jsou v rozporu s bezpečností silničního provozu.

Defenzivní jízda: Cílem této disciplíny je, aby soutěžící prokázali jakožto řidiči správný přístup k ostatním účastníkům silničního provozu, životnímu prostředí a vozidlu. Kromě toho se od nich vyžaduje dobrý úsudek v silničním provozu v kombinaci s defenzivním stylem jízdy, který je hospodárný, předem plánovaný a zabraňuje vzniku nebezpečných situací.

Knock the king: Cílem této disciplíny je prokázat dobrou schopnost bezpečného manévrování s vozidlem bez jakýchkoli chyb. Trať testuje dovednosti soutěžících spočívající v navedení vozidla do přesné pozice. Klidná a efektivní jízda přináší úspěch, zatímco chyby jsou penalizovány.

Vzájemný souboj o krále manévrování je poslední výzvou, kterou musí zdolat tři zbývající účastníci poté, co již bylo ostatních 27 účastníků v průběhu soutěže vyřazeno.

Hašení požáru a záchrana: Cílem je posoudit schopnost soutěžícího jednat rychle a správně v nouzové situaci. Řidiči, kteří tráví dlouhé hodiny na cestách, bývají často těmi, kdo jako první dorazí k nehodám zahrnujícím další účastníky silničního provozu. Základní znalosti technik pro záchranu života mohou být proto zásadní.

Zajištění nákladu: Cílem je zabránit nedostatečnému zajištění nákladu, což často vede ke ztrátě zboží, zpožděním a v nejhorším případě k nehodám. Soutěžící musí prokázat dobré znalosti týkající se zajištění nákladu prostřednictvím praktického testu.

Hlavní výhra: Šek na 100 000 eur: peníze určené na pořízení nákladního vozidla Scania přizpůsobeného podle požadavků uživatele. Titul nejlepšího řidiče nákladních vozidel v Evropě.

Přečtěte si také

Back to top button