Silniční doprava

IVECO BUS podepsal nový významný kontrakt na dodávku 250 autobusů pro Pobřeží slonoviny

K podpisu této nové objednávky došlo 5. července na velvyslanectví Pobřeží slonoviny v Paříži za přítomnosti Amadou Koneho, ministra dopravy Pobřeží slonoviny, Meité Bouakého, ředitele společnosti SOTRA, a Sylvaina Blaise, Head of Global Product Line Bus.

Zmíněných 200 kusů vozů Crossway LE a 50 osmnáctimetrových autobusů Crealis NP přispěje k posílení městské dopravní sítě hlavního města Abidjanu a doplní tak 400 vozů Crossway LE a 50 Crealis NP, které jsou již v provozu. To potvrzuje silný závazek vlády Pobřeží slonoviny i společnosti SOTRA provozovat vozy s nízkým dopadem na životní prostředí a realizovat projekt Bus Rapid Transit solutions.

Přečtěte si také

Všech 50 osmnáctimetrových autobusů Crealis, určených pro vytížené dopravní trasy, bude provozováno v celé metropolitní oblasti Abidžanu, aby cestujícím zajistily lepší služby a větší pohodlí v moderním a příjemném interiéru. Crossway LE tak rozšíří stávající vozový park a přispěje k rozvoji veřejné dopravy v Abidjanu.

Svou opětovnou realizací exportu na africký kontinent značka IVECO BUS, jako průkopník a lídr v oblasti vozidel na zemní plyn i projektů Bus Rapid Transit solutions, znovu poukazuje na mezinárodní výzvu Francouzského plynárenského průmyslu.

Vozidla na stlačený zemní plyn mají velké výhody z hlediska snižování emisí škodlivých látek do ovzduší a hlučnosti, neboť objem emisí jemných částic je zredukován téměř na nulu, emise oxidů dusíku o více než jednu třetinu a hladina hluku je snížena o polovinu, čímž dosahuje parametrů výjimečně tichého provozu. Technologie na bázi plynů má rovněž ekonomický význam, neboť vozidla na stlačený zemní plyn se mohou spolehnout na technologie, které byly po řadu let zdokonalovány, jak v oblasti designu, tak i provozu a údržby.

Tato opětovná volba zástupců vlády Pobřeží slonoviny a Abidžanu ve prospěch zemního plynu potvrzuje, že se jedná o vhodné řešení pro celou zemi i vhodnou příležitost využití zemního plynu. Vozidla na zemní plyn jsou pádnou odpovědí na otázky týkající se životního prostředí a představují skutečně vyspělé a efektivní řešení hromadné přepravy osob.

Sylvain Blaise, Head of Global Bus Division, v této souvislosti prohlásil: „Důvěra, kterou v nás společnost SOTRA opět vkládá, nás obzvláště těší, neboť tím potvrzuje skutečnost, že IVECO BUS je klíčovým dodavatelem vlastních produktů a servisních řešení s cílem modernizovat a udržitelným způsobem rozšířit veřejnou dopravu v Abidžanu.“ 

Přečtěte si také

Back to top button