Silniční doprava

UTA podporuje mýtné v Srbsku

UTA podporuje mýtné v Srbsku. UTA Edender přední poskytovatel služeb mobility v Evropě a společnost skupiny Edenred, nyní umožňuje svým zákazníkům hradit v Srbsku mýtné formou elektronické úhrady mýtného (Electronic Toll Collection, ETC) prostřednictvím palubní jednotky s ENP (Elektronska Naplata Puta) (zkráceně ENP OBU). 

Zákazníkům společnosti UTA Edenred stačí k získání ENP OBU předložit jejich UTA Card na vybraných obchodních místech srbského provozovatele vnitrostátního systému výběru 

Přečtěte si také

mýtného, Putevi Srbije. Není zapotřebí žádná předchozí objednávka ani registrace. Mýtné poplatky se účtují v režimu post-pay, tedy odložené platnosti. 

Srbská mýtná služba zahrnuje třídy vozidel 2, 3 a 4. Díky tomu mají zákazníci společnosti UTA Edenred dosud nejsnadnější možnost využívat srbskou síť zpoplatněných dálnic v délce 937 km. Získání ENP OBU prostřednictvím UTA Card nejen šetří čas, ale také zjednoduší administrativu vystavením konsolidované faktury. 

Olaf Schneider objasnil: 

„Naše komplexní portfolio řešení mýtného je pro naše zákazníky působící v mezinárodní přepravě a logistice klíčovým kritériem, jímž se lišíme od konkurence. Doplnění Srbska, významné destinace a tranzitního trhu, jim ještě více zjednoduší panevropskou mobilitu.“ 

Zdroj
UTA Edenred

Přečtěte si také

Back to top button