Silniční doprava

Víme, kteří poskytovatelé palivových karet poskytují 90denní odklad platby za mýto od dubna a kteří až od května

V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR ze dne 30. března 2020 mohou dopravci, na které negativně dopadla opatření týkající se COVID-19 a platí projeté mýtné v režimu následného placení, využít odložené splatnosti faktur za projeté mýtné. Splatnost faktury je prodloužena na 90 dní od konce fakturačního období.

Na úlevu v podobě prodloužené splatnosti faktur za projeté mýtné dosáhnou dopravci, kteří registrovali do systému přes 208 tisíc vozidel. Přibližně 5,5 tisíce vozidel je registrováno v režimu následného placení s bankovní zárukou, zbylých takřka 203 tisíc vozidel je registrováno přes vydavatele tankovacích karet.

Detailní podmínky zveřejnil CzechToll na oficiálních stránkách systému elektronického mýtného www.mytocz.eu společně s upravenými Všeobecnými smluvními podmínkami, které reflektují mimořádné úlevy pro dopravce.

1) Úleva pro dopravce registrované v režimu následného placení s bankovní zárukou

  • Všem uživatelům byla automaticky nastavena splatnost faktur na 90 dní od konce příslušného zúčtovacího období, a to pro všechny transakce uskutečněné v období od 1. dubna 2020 do 31. července 2020. První faktury vystavené dne 16. dubna 2020 za transakce v období od 1. dubna 2020 do 15. dubna 2020 byly již vystaveny s prodlouženou splatností na 90 dnů.

 2) Úleva pro dopravce registrované v režimu následného placení s platbou tankovací kartou

Pro dopravce registrované přes vydavatele tankovacích karet jsou faktury od provozovatele systému pouze informativní, úhradu mýtného provádějí na základě faktur (příkazů k úhradě) od svého vydavatele tankovacích karet. Podle technických a provozních možností jednotlivých vydavatelů tankovacích karet byla 90 denní splatnost faktur za projeté mýtné vyjednána za následujících podmínek:

  • 90 denní splatnost faktur za projeté mýtné v období od 1. dubna do 31. července 2020 poskytnou tito vydavatelé tankovacích karet:

UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

Diners Club CS, s.r.o.

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

LogPay Transport Services GmbH

MOL Česká republika, s.r.o.

PaySystem, s.r.o.

Plose Sistem Service S.p.A.

W.A.G. Issuing Services, a.s.

  • 90 denní splatnost faktur za projeté mýtné v období od 1. května do 31. července 2020 poskytnou tito vydavatelé tankovacích karet:

E100 International Trade sp. z o.o.

OMV Česká republika, s.r.o.

AS 24 ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.

Splatnost 90 dní se vztahuje pouze na projeté mýtné, nikoli na úhradu vratné kauce za palubní jednotku. Z technických a provozních důvodů nemohla být nastavena 90 denní splatnost faktur u čtyř vydavatelů tankovacích karet (Trafineo GmbH & Co. KG, MS EUROPE B.V., UNION TANK Eckstein GmbH& Co. KG a Shell Czech Republic, a.s.).

Přečtěte si také

Back to top button