Zprávy

Společnost Iveco Czech Republic vyrobila v loňském roce 4286 autobusů a vyplatila svým zaměstnancům sjednané odměny

Vysokomýtský výrobce autobusů Iveco Czech Republic, a.s. v roce 2018 vyrobil 4286 autobusů, tedy o několik desítek kusů více než v předchozím roce. Společnost v loňském roce rovněž získala ocenění pro druhého nejlepšího zaměstnavatele v Pardubickém kraji.

Současně s plánovaným navyšováním výroby, navyšovala společnost také počet svých zaměstnanců, a to i v situaci, kdy se v roce 2018 míra nezaměstnanosti v České republice pohybovala kolem 3 % a v Pardubickém kraji klesla až k hodnotám pod 2 %. K 31. prosinci 2018 společnost zaměstnávala celkem 3.781 zaměstnanců. Nejvyšší nárůst zaměstnanců (o 445) byl zaznamenán v dělnických profesích. Příznivým jevem je mj. nízká fluktuace kmenových zaměstnanců, podporující stabilitu pracovních týmů.

Velmi pozitivní informací pro zaměstnance Iveco Czech Republic je nepochybně růst mezd garantovaný dvouletou kolektivní smlouvou, vyplácení sjednaných bonusů, odměn a poskytování široké škály zaměstnaneckých výhod: 

• mzdy zaměstnanců jsou dlouhodobě nad mzdovým průměrem v ČR a jsou každým rokem navyšovány,
• k 1. dubnu 2018 byla tarifní mzda zvýšena v průměru o 9 %,
• na přelomu roku, tedy v prosinci 2018 a lednu 2019, byla zaměstnancům vyplacena individuální část motivační odměny, jejíž souhrnná dosáhla až 21.000 Kč pro jednotlivého zaměstnance,
• k dalšímu růstu tarifní mzdy v průměru o 7,2 % dojde již od 1. března 2019,
• s platností od 1. března 2019 mohou zaměstnanci získat příspěvek na penzijní připojištění, a to již po uplynutí zkušební doby,
• výplata kolektivní části motivační odměny proběhne podle podmínek uvedených v kolektivní smlouvě po schválení Valnou hromadou společnosti, která rovněž rozhodne o výši naplnění sociálního fondu pro rok 2019,
• zaměstnanci firmy mohou i v roce 2019 čerpat sjednané zaměstnanecké výhody:
5 dní dovolené nad rámec zákona, hrazení prvních třech dnů nemoci, zvýšené příplatky za práci v odpolední a noční směně, ozdravně-rekondiční program, placený den volna pro ženy, šekové poukázky v souhrnné hodnotě 5.000 Kč, program seniority, odměny za pracovní výročí, odměnu při odchodu do důchodu, pitný režim, vitamíny, příspěvek při narození dítěte, odměnu při dovršení 50ti let věku bezplatnou anonymní poradenskou službu Employee Life Assistant v oblasti, právní, sociální a finanční pomoci, příspěvek na brýle pro vybranou skupinu zaměstnanců či slevu na nákup vozidel skupiny Fiat.

Iveco Czech Republic i nadále nabízí volná pracovní místa na pozice svářečů, automechaniků, elektrikářů, lakýrníků, konstruktérů a dalších zajímavých profesí.

Přečtěte si také

Back to top button