Železniční doprava

Společnost Primol-Rail mění název na PKP CARGO INTERNATIONAL SI

Přejmenování slovinské společnosti Primol-Rail d.o.o., jehož podstatu tvoří nový název, logo a korporátní barvy mateřské společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., mají silněji vyjadřovat vazbu na skupinu PKP CARGO a lépe odrážet její působení na mezinárodních trzích.

Železniční doprava je stěžejní službou skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL a téměř 70 let zkušeností dělá z PKP CARGO INTERNATIONAL silného železničního operátora s rozsáhlým zázemím pro poskytování souvisejících služeb.

Přečtěte si také

Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL je jedním z nejvýznamnějších železničních dopravců v Evropě a členem skupiny PKP CARGO, předního logistického operátora v EU. V České republice je skupina PKP CARGO dvojkou mezi nákladními železničními dopravci s přibližně 10% podílem na trhu. Zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní dopravu ucelenými vlaky i ve skupinách vozů. Spolupracuje s dopravci ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Rakouska, Itálie, Rumunska, Bulharska, Slovinska nebo Chorvatska. Prostřednictvím svých dceřiných společností PKP CARGO INTERNATIONAL HU, PKP CARGO INTERNATIONAL SK a PKP CARGO INTERNATIONAL SI provozuje železniční dopravu v Maďarsku, Slovensku a Slovinsku.

„Změna názvu a rebranding společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL SI je dalším krokem v naplňování strategie a integrace našich dceřiných společností v rámci celé skupiny PKP CARGO. Společný název společností skupiny – PKP CARGO INTERNATIONAL – má lépe odrážet působení těchto firem na mezinárodním trhu a těsné sepjetí s mateřskou společností PKP CARGO. Věřím, že tato změna bude mít pozitivní vliv na rozvoj našich obchodních aktivit, nejen na území Slovinska, ale celé Evropy,“ říká Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Přečtěte si také

Back to top button