Železniční doprava

Vectron pro ORLEN Unipetrol

Vectron pro ORLEN Unipetrol. Společnost ORLEN Unipetrol Doprava, z rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol, převzala v litvínovském Chemparku poslední – sedmou lokomotivu Siemens Vectron MS řady 383 v barvách ORLEN Unipetrol.

Převzetím nové lokomotivy ORLEN Unipetrol završil plánovanou modernizaci vozového parku,  zahájenou v roce 2017, s cílem rozšířit flotilu o celkem sedm elektrických lokomotiv Siemens Vectron MS. ORLEN Unipetrol Doprava, jeden z významných železničních nákladních dopravců v České republice, tak díky postupné modernizaci vozového parku posiluje své přepravní kapacity, kterými zajišťuje přepravu na domácích tratích i do sousedních států, a také mezi společnostmi ze skupiny ORLEN. Pokračuje tak v naplňování strategie skupiny ORLEN ve snižování emisí CO2. Za dobu svého provozu ve skupině ORLEN Unipetrol najezdily lokomotivy Vectron MS již téměř 2,8 milionů kilometrů, což představuje emisní ekvivalent přibližně 28 tisíc tun CO2provozu dieselových lokomotiv.

Přečtěte si také

Vectron pro ORLEN Unipetrol

„Strategií skupiny ORLEN je být do roku 2050 emisně neutrální. Nedílnými kroky k jejímu naplnění jsou investice do udržitelného rozvoje skupiny ORLEN Unipetrol, tedy i do modernizace vozového parku společnosti ORLEN Unipetrol Doprava. Moderní lokomotivy Siemens Vectron MS nám pomáhají nejen zvýšit objem a spolehlivost přepravy, optimalizovat provozní náklady, ale i snižovat produkci emisí CO2, což zapadá do strategie udržitelného rozvoje skupiny ORLEN,“ uvedl Tomasz Wiatrak, generální ředitel a předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

ORLEN Unipetrol Doprava zařazením poslední sedmé interoperabilní lokomotivy Siemens Vectron MS od společnosti Siemens Mobility aktuálně završuje rozšiřování přepravy a modernizaci svých lokomotiv. Nákup těchto moderních lokomotiv je součástí strategického investičního rozvoje, do kterého ORLEN Unipetrol Doprava investovala od roku 2017, kdy s obměnou své flotily začala, již stovky milionů korun.

„Realizujeme průběžnou plánovanou modernizaci našeho vozového parku. První lokomotiva Siemens Vectron MS byla do naší flotily zařazena v říjnu 2017, postupně přibývaly další a letos v únoru byla přidána poslední sedmá. Každá lokomotiva ujede ročně bezmála 120 tisíc kilometrů a nahradí 45 nákladních automobilů a dokáže dopravovat vlaky o hmotnosti kolem 2000 t rychlostí 100 km/h. Pomáhají nám tak nejen zvýšit objem přepravených produktů, ale i optimalizovat celkové náklady na provoz a údržbu vozového parku,“ říká Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti ORLEN Unipetrol Doprava. A dodává: „Naše lokomotivy Vectron rekuperací za rok 2022 vyrobily 1471 tisíc kWh, tj. cca 10 % z celkově odebrané trakční elektrické energie. Jsou energeticky velmi úsporné, k přepravě jedné tuny zboží na jeden kilometr spotřebují jen 0,029 kWh energie.“

V barvách ORLEN Unipetrol lokomotivy Vectron s výkonem 6 400 kW a běžnou provozní rychlostí 100 km/h přepravují především chemické produkty. Tyto Vectrony jsou schopné provozu nejen v České republice, ale také ve všech sousedních zemích – v Polsku, na Slovensku, v Německu i Rakousku, ale i v Maďarsku. Velký důraz je kladen nejen na výkon, ale také na bezpečnost. Kromě národních vlakových zabezpečovačů příslušných zemí jsou lokomotivy vybaveny rovněž moderním jednotným evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS (European Train Control System), GSM-R a dálkovou diagnostikou. Jedním z důležitých bezpečnostních aspektů těchto lokomotiv je také pasivní bezpečnost, která zajišťuje strojvedoucímu prostor pro přežití v případě mimořádných událostí.

„ETCS je zařízení, které zvyšuje bezpečnost železniční dopravy a nahrazuje velké množství různých, vzájemně nespolupracujících a mnohdy zastaralých národních vlakových zabezpečovacích systémů v jednotlivých zemích. Na rozdíl od většiny vozidel na české železnici, do kterých je mobilní část evropského vlakového zabezpečovače ETCS implementována až dodatečně, je u elektrických lokomotiv Siemens Vectron MS mobilní část ETCS jejich organickou součástí, žádná z nich nebyla vyrobena a dodána bez tohoto systému.“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika a doplňuje: „Přeprava produktů po železnici ve srovnání s přepravou po silnici přináší významné úspory energie, snižuje emise oxidu uhličitého a v případě elektrické vozby, která je na železnici dominantní, také zcela odstraňuje emise zdraví škodlivých látek. Dále, a to je velmi důležité, uvolňuje dálnice a silnice od těžkých automobilů. To má velmi pozitivní vliv na plynulost dopravy a na životnost vozovek.“

Společnost ORLEN Unipetrol Doprava patří mezi významné železniční nákladní dopravce v České republice a se smluvními partnery zajišťuje přepravu nejen do sousedních zemí, ale i do Holandska či na Balkán. Na železničním trhu nabízí široké portfolio služeb. Kromě přepravy chemických produktů se zaměřuje také na spedici, pronájem železničních vozů, na opravárenské a čisticí služby a na konzultační činnost. Jejími zákazníky jsou nejen členové mezinárodní skupiny ORLEN, ale i nezávislé společnosti včetně významných železničních zasilatelů, zahraničních dopravců a chemických závodů bez vazby na holding.

Shrnutí zajímavostí o lokomotivách Vectron:

 • Jedna lokomotiva má průměrný roční proběh téměř 120 000 km, tedy cca 11 000 km/měsíc, což je cca 370 km/den.
 • Tyto universální elektrické lokomotivy dokáží jezdit na třech železničních napájecích soustavách (DC 3 000 V, AC 25 000 V 50 Hz, AC 15 000 V 16,6 Hz).
 • Jedna lokomotiva nahradí na silnicích 45 nákladních automobilů, resp.:
  • 45 nákladních automobilů aktuálně na silnici, které jsou nahrazeny nákladním vlakem (vliv většího množství přepravovaného zboží lokomotivou vůči automobilu),
  • 60 nákladních automobilů aktuálně na silnici a odpočívkách, které jsou nahrazeny nákladním vlakem (vliv většího množství přepravovaného zboží a vliv větších proběhů lokomotivy vůči automobilu),
  • 180 vyrobených nákladních automobilů, které jsou nahrazeny nákladními vlaky (vliv většího množství přepravovaného zboží, vliv větších proběhů a vliv delší životnosti lokomotivy vůči automobilu).
 • Za dobu provozu celé flotily lokomotiv Siemens Vectron MS ve skupině ORLEN najezdily lokomotivy téměř 2,8 mil. km, což je ekvivalent přibližně 28 tisíc tun CO2 provozu dieselových lokomotiv.
 • Rekuperací ušetří ročně téměř 1 500 tisíc kWh elektrické energie.
 • Jedna lokomotiva dokáže dopravovat vlaky o hmotnosti kolem 2 000 t rychlostí 100 km/h. (Toto omezení je z důvodu konstrukční rychlosti většiny nákladních vozů, samotná lokomotiva může jet rychlostí až 160 km/h).
 • Lokomotiva je energeticky velmi úsporná, k přepravě jedné tuny zboží na jeden kilometr spotřebuje jen 0,029 kWh energie. Tedy zhruba stejně, jako rychlovarná konvice na ohřátí 0,2 litru vody na šálek čaje.
 • Stejně jako všechny lokomotivy Vectron je každá ORLEN Unipetrol lokomotiva Vectron vybavena evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS.
 • Lokomotivy Vectron pro ORLEN Unipetrol jsou vybaveny a plně schváleny pro provoz v Česku, Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku i Maďarsku.
 • Všechny lokomotivy Vectron ORLEN Unipetrol Doprava jsou osazeny schváleným elektroměrem Správy železnic a je tedy možné sledovat přesnou spotřebu či rekuperaci elektrické trakční energie pro následnou fakturaci.

Zdroj
ORLEN Unipetrol

Přečtěte si také

Back to top button