Logistika a sklady

Amazon pro Brno

CTP věří, že stále ještě existuje šance realizovat investici Amazonu v Brně.

I přesto, že některé sousední země se v současné době velmi snaží o to, aby byl tento projekt umístěn na jejich území, Město Brno může z tohoto projektu profitovat. Hlavním problémem jsou politické boje mezi brněnskými politiky. Rozhodujícím momentem bude hlasování brněnského zastupitelstva v úterý 15. dubna 2014. Pokud tento bod programu zastupitelé schválí, bude to silný signál směrem k Amazonu, který může změnit postoj této společnosti vůči Městu Brnu.
 
Amazon zatím nepodepsal žádnou smlouvu v jiné lokalitě, ať už u nás, nebo v sousedních zemích. Vzhledem k tomu, že je lokalita Černovická terasa velmi dobře připravena, je stále ve hře pro realizaci projektu Amazon. V každém jiném případě by musely být veškeré dokumenty a další nezbytnosti z hlediska zákona připraveny od začátku, což by znamenalo několikaměsíční zdržení projektu. Benefity pro Brno a Jihomoravský kraj spojené s touto investicí jsou zřejmé.  
 
Zaměstnanost
Bude vytvořeno  nejméně 1 500 pracovních míst pro méně kvalifikované zaměstnance. Nezaměstnanost v Brně neustále roste a nejméně pracovních příležitostí je právě pro nekvalifikované pracovníky. Míra nezaměstnanosti na jižní Moravě je stále velmi vysoká. Více informací uvádí Český statistický úřad:
Další pracovní příležitosti: Běžný provoz společnosti Amazon se neobejde bez spolupráce s místními dodavateli a poskytovateli služeb, což generuje dalších cca 500 nových pracovních míst.
 
Finanční a ekonomický přínos
Přibližně 309 milionů korun do rozpočtu statutárního města Brna. Další investice ve výši 100 milionů eur bude převážně vynaložena v místě projektu. Drtivá většina stavebních prací, zásobování apod. bude realizována společnostmi z regionu jižní Moravy. Nová přípojka k dálnici D1, která je garantována ŘSD, zvýší hodnotu pozemků ve vlastnictví města Brna.
 
Životní prostředí
Nová přípojka k dálnici D1 umožní uzavření již existujícího exitu (nebo přinejmenším jeho uzavření pro nákladní a kamionovou dopravu). Dojde k omezení silného provozu ve směru na městskou část Brno-Slatina, čímž se uleví řadě místních obyvatel. To by bez Amazonu nebylo možné. Zároveň je důležité připomenout, že pozemky, které jsou pro Amazon zvažovány, jsou na místě bývalého vojenského letiště. Nemohou být tedy využity jako zemědělská půda.
 
Reputace
E-commerce je rostoucím odvětvím. Brno a okolí z takového projektu mohou těžit i v nadcházejících letech. Co je ale nejdůležitější, je signál pro všechny zahraniční investory. Jestli Česká republika, reprezentovaná v tomto konkrétním případě městem Brnem, je schopná odmítnout takovou investici, jiní investoři se raději v budoucnu obrátí na sousední země.
 
Nikdo nechce takovou budovu v blízkosti svého obydlí, ale všichni chtějí využít pohodlí odvětví e-commerce. Aktivity společnosti CTP, její logistické a obchodní parky, podporují moderní život. “Balíček” navržený a projednávaný více než 6 měsíců s ministry, investory, sousedy a politiky, je férový a vybalancovaný. Tato příležitost by neměla být promarněna jenom kvůli neracionálním sporům v minoritní skupině místních politiků.
 
Pravdy a mýty o projektu Amazon a společnosti CTP
Mnoho politiků (zejména pan Šťástka z ODS a pan Hašek s ČSSD) v souvislosti s projektem Amazon již veřejnosti přes média sdělili tolik lží a polopravd, že je stále nutné uvádět věci na pravou míru.
 
Mýtus: CTP nešlo o Amazon, ale o lukrativní pozemky v Černovicích (uvádí pan Šťástka z ODS)
Skutečnost: mezi Městem Brnem a CTP již existuje platná smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouva nájemní, která byla dne 10. 12. 2013 schválena drtivou většinou zastupitelů (i z řad ODS) a následně podepsána dne 30. 12. 2013. Tato smlouva dává CTP právo tyto pozemky od Města odkoupit při splnění určitých podmínek. Předmětem schvalování v orgánech města je nyní Dodatek č. 1 k této smlouvě, který právě definuje pojem „Cílového investora“ tak, že tento pozemek má být CTP prodán pouze a jen pro projekt Amazon a nikoliv pro projekt jiný.
 
Toto ustanovení bylo do Dodatku č. 1 zapracováno dne 26. 2. 2013 před, resp. při jednání Rady města Brna, a to na základě koaliční dohody ČSSD a ODS. Tvrdit nyní, že CTP má zájem jen o pozemky, bez toho aniž by do Brna přišel Amazon, je lež a holý nesmysl, a odporuje vůli ODS projevené na jednání rady dne 26. 2. 2014.
      
Za druhé: Amazon byl Městu Brnu představen ze strany CTP v září/říjnu 2013 s tím, že Amazon si jako nejlepší a vítěznou variantu mezi pěti jinými vybral právě Černovickou terasu. CTP šlo v souvislosti s touto lokalitou vždy jen o Amazon a takto i s Městem Brnem vždy jednala.
     
Za třetí: Pan Šťástka tvrdí, že cílem CTP je dostat se k pozemkům „za výhodných podmínek“. Pouze pro rekapitulaci uvádíme, že ODS svým hlasováním dne 18. 3. 2014 odmítla 309 mil. Kč, z čehož jen kupní cena pozemků činila 217 mil. Kč. Kupní cena za m2 naprosto odpovídá tržní ceně pozemků, v místě a čase obvyklé. K tomuto navíc Město Brno dostává dalších 92 mil. Kč, ať už ve formě přímých finančních kompenzací nebo ve formě vykoupených pozemků pro sjezd z dálnice D1.
 
Mýtus: Amazon stál někde v pozadí (jak rovněž uvádí pan Šťástka z ODS)
Skutečnost: Amazon jednal vždy veřejně a zcela transparentně. Amazon se představil zástupcům města Brna hned při prvním jednání v říjnu 2013 s tím, že jako dodavatele své stavby si vybral CTP, která již v území vlastnila pozemky (koupené od Ministerstva obrany ČR) a se kterou Amazon již od března 2013 jednal a jejich nabídku vyhodnotil jako nejlepší. Jen na vysvětlenou, Amazon, ale i jiné renomované společnosti v Brněnské průmyslové zóně (např. ABB, Honeywell aj.) se výsostně specializují na své činnosti, ve kterých jsou profesionály. Stavění budov a jejich následnou správu a údržbu nechávají na to specializovaným developerům jakými jsou CTP (Brno) a Panattoni (Dobrovíz). Pan Šťástka se osobně účastnil jednání se zástupci společnosti Amazon – Timem Collinsem, Raimundem Paetzmannem a Jankou Rabl.
 
Mýtus: Lokalita v Tuřanech je alternativou k Černovickým terasám.
Skutečnost: Lokalita v Tuřanech je pro projekt nevhodná. CTP opakovaně od samého počátku diskuzí o této variantě upozorňuje na to, že lokalita v Tuřanech není pro umístění projektu Amazon dostatečně veliká. Navíc, území je okleštěné různými ochrannými pásmy. Rovněž územní plán v této lokalitě neumožňuje postavit tuto halu. O majetkové struktuře společností spojených s tímto územím a věcném břemeni na 50 let za nejasných podmínek již nemluvě.
 
Je chybou pana Šťástky a pana Haška z ČSSD, že si tyto informace neověřili dříve a nyní se snaží toto své pochybení zamlžit a označit jakékoliv vyjádření CTP v tomto směru za „hysterickou“ či „neadekvátní“ reakci. CTP narozdíl od zmiňovaných pánů vychází z obsahu právní prověrky tuřanského pozemku, kterou si provedlo již v roce 2011 (při zvažování jiného projektu) a která dopadla negativně.
 
Mýtus: projekt Amazonu na Černovických terasách je od počátku „totálně zpackaný“ (tvrdí opět pan Šťástka z ODS)
Skutečnost: Není tomu tak. CTP od března 2013 až do ledna 2014 opakovaně dostávalo ujištění od příslušných pracovníků Magistrátu města Brna o tom, že územní plán stavbu pro Amazon umožňuje. V lednu 2014, tj. až měsíc poté, co byla již uzavřena smlouva mezi Městem Brnem a CTP na tyto pozemky, se stanovisko příslušného odboru magistrátu změnilo o 180°. Pokud by toto stanovisko bylo známo dříve, lze se s úspěchem domnívat, že by ze strany Města k uzavření smlouvy s CTP na projekt Amazon nikdy nedošlo.
 
Nyní je pochybení magistrátu označováno za chybu CTP při přípravě projektu. Tato informace je nepravdivá a jako taková poškozuje dobré jméno CTP. CTP ihned poté, co se od magistrátu dozvěděla změnu stanoviska ohledně územního plánu, zahájila kroky směřující k nezbytné úpravě územního plánu.
 
Mýtus: Amazon je pro Brno již ztracený
Skutečnost: Brno má stále šanci mít Amazon na svém území. Dokud Amazon nepodepíše smlouvu s jiným developerem, městem či státem na jinou lokalitu, má Město Brno pořád šanci negativní sled událostí zvrátit, a to tím, že vyjádří svou podporu při hlasování zastupitelstva dne 15. 4. 2014. Pozemky na Černovických terasách jsou pro tento projekt připraveny. Rovněž tak technická dokumentace pro výstavbu a všechny obchodní i právní podmínky jsou připraveny a dojednány tak, aby se mohlo s okamžitou realizací tohoto projektu na Černovických terasách.
 
Toto je obrovská výhoda v porovnání s jinými lokalitami, kde by Amazon musel začít opět od začátku. Projekt na Černovických terasách má náskok několika měsíců a je tedy pořád veliká šance, že se podaří rozhodnutí Amazonu zvrátit a že na straně Amazonu převládne racionální ekonomický a podnikatelský kalkul a nakonec se Amazon do Brna vrátí. S projektem Amazon dostane Brno tolik potřebný nový sjezd z dálnice, tzn., stávající sjezd bude omezen či uzavřen pro nákladní dopravu směřující do městské části Brno-Slatina a Slatině se tak uleví. Bez Amazonu tomu tak nebude.
 

Přečtěte si také

Back to top button