Silniční doprava

Nový standard pro vodík

Nový standard pro vodík. Inženýři společností Daimler TruckLinde Engineering společně vyvinuli technologii sLH2, nový způsob manipulace s kapalným vodíkem, který má být významným milníkem v oblasti infrastruktury pro alternativní paliva. 

Společnosti Daimler Truck a Linde Engineering chtějí technologii sLH2 prosadit jako běžnou metodu čerpání vodíku do těžkých nákladních vozidel, proto byla standardizována v rámci otevřeného procesu ISO a je volně k dispozici všem zájemcům.

Přečtěte si také

„Díky standardu sLH2 bude tankování vodíku stejně snadné jako tankování nafty. Nádrž zaručující dojezd více než 1000 kilometrů lze naplnit za 10 až 15 minut. Nyní vyzýváme ostatní výrobce nákladních vozidel a infrastrukturní společnosti, aby následovali náš přístup a společně z této technologie učinili průmyslový standard,“ říká Andreas Gorbach, člen představenstva společnosti Daimler Truck odpovědný za technologie.

Zástupci obou společností tvrdí, že sLH2 snižuje potřebné investice do vodíkových plnicích stanic dvakrát až třikrát a provozní náklady jsou při jejím použití pětkrát až šestkrát nižší.

Vyšší tlak

V porovnání s dosud běžnou technologií čerpání kapalného vodíku (LH2) využívá sLH2 nové čerpadlo, které mírně zvyšuje jeho tlak. Čerpací stanice má kapacitu 400 kg vodíku za hodinu. Díky izolaci čerpací hadice a konstrukci rozhraní mezi čerpací pistolí a palivovou nádrží je podle vývojářů proces čerpání paliva mimořádně bezpečný a zabraňuje případnému úniku tohoto média. Bezpečnostní opatření pro čerpání pomocí technologie sLH2 mají být srovnatelná s opatřeními pro čerpání nafty.

Nová plnicí hadice pro tankování tekutého vodíku nepotřebuje druhou hadici pro odsávání H2 v plynném skupenství

Při tomto postupu lze kapalný vodík o teplotě –253 °C plnit do dvou vzájemně propojených nádrží na 40 kg paliva na obou stranách podvozku nákladního vozidla, aniž by bylo nutné používat speciální bezpečnostní zařízení. Technologie sLH2 umožňuje výdej paliva vysokým průtokem, takže 80 kg vodíku lze do nádrží nákladního automobilu naplnit za deset až patnáct minut.

Bez odsávání

Nový postup zabraňuje efektu odpařování. Při běžném čerpání kapalného vodíku se jeho část stává plynnou a musí být odsávána druhým potrubím. Při metodě sLH2 zůstává vodík při čerpání do nádrže vozidla kapalný, takže k naplnění nádrže je zapotřebí pouze jedna čerpací pistole. Toto řešení usnadňuje manipulaci a snižuje investice.

Mercedes-Benz GenH2 používá dvě 40kg nádrže na kapalný vodík, uložené z boku rámu

Společnosti Daimler Truck a Linde Engineering tak přispěly ke snazšímu a bezpečnějšímu provozu nákladních vozidel na vodíkový pohon, která jsou připravována pro dálkovou dopravu soustavným vývojem této technologie pro standardní použití v dálkové silniční dopravě v příštích několika letech. 

Rekordní jízda

Daimler Truck testuje technologii vodíkových palivových článků v dálkové nákladní dopravě. Prototyp nákladního vozidla Mercedes-Benz GenH2, schválený pro provoz na veřejných komunikacích, úspěšně dokončil projekt #HydrogenRecordRun, když ujel 1047 km na jednu 80kg nádrž kapalného vodíku. Díky speciální izolaci nádrží lze navíc vodík udržovat při velmi nízké teplotě i bez aktivního chladicího systému.

Společnost Daimler Truck dává přednost kapalnému vodíku, protože v agregovaném stavu má tento nosič energie ve srovnání s plynným vodíkem výrazně větší poměr hustoty k objemu. Díky tomu lze přepravovat větší množství vodíku, což výrazně prodlužuje dojezd a umožňuje vozidlu dosahovat srovnatelných výkonů jako u běžných nákladních vozidel s dieselovým motorem. 

Testovací souprava ujela na 80 kg kapalného vodíku vzdálenost přes 1000 km

Bateriové elektrické nákladní automobily jsou ideální volbou pro distribuční dopravu i pro dálkovou přepravu s pravidelným nasazením na plánovaných trasách s vhodnou vzdáleností a možností nabíjení. V některých případech by však mohly být lepším řešením pohonné jednotky na bázi vodíku. To platí zejména pro velmi flexibilní a obzvláště náročné nasazení v těžké dopravě a dálkových jízdách.

Sériová verze nákladního vozu Mercedes-Benz GenH2 by měla být představena ve druhé polovině tohoto desetiletí. 

Zdroj
Redakce

Přečtěte si také

Back to top button