Silniční doprava

Výběr mýtného v březnu překročil 1,49 miliardy Kč

Výběr mýtného v březnu překročil 1,49 miliardy Kč. V březnu uhradili dopravci za užití zpoplatněných silnic a dálnic na mýtném 1,49 miliardy Kč. Meziročně tak vzrostl výběr mýtného o 9,5 %. Počet mýtných transakcí se meziročně snížil o 4 % na necelých 98 milionů. K celkovému růstu výběru tak přispěla nová struktura mýtných sazeb, která zohledňuje emise CO2 produkované nákladními vozidly.

Výběr mýtného v březnu byl ovlivněný dvěma klíčovými faktory. Prvním je letošní termín Velikonoc, díky kterým měl třetí měsíc letošního roku jen 20 pracovních dní – o tři méně, než březen 2023. Druhým, který naopak přispěl k celkovému růstu výběru, bylo zavedení čtvrté složky mýtných poplatků, která zohledňuje produkci CO2 nákladními vozidly s povinností platit mýtné.

„K navýšení ceny mýtného jsme přistoupili v návaznosti na evropskou směrnici, která nově zavádí poplatek za emise oxidu uhličitého. Jedná se o zdražení, které neohrozí dopravce a vybrané prostředky nám současně pomohou s investicemi do dopravní infrastruktury. Jen v letošním roce otevřeme 118 kilometrů dálnic a zahájíme dalších 115 kilometrů staveb nových dálnic,“ říká ministr dopravy Martin Kupka

Nově zavedené poplatky za produkci CO2 se podílely na celkovém výběru mýtného přibližně 12 procenty. S ohledem na březnové velikonoční svátky by bez změn v mýtných sazbách celkový výběr mýtného ve třetím měsíci meziročně poklesl. „Zavedení poplatku za CO2 způsobilo růst výběru o 14,07 % oproti výběru, který by byl realizován bez této nové složky poplatků,“ dodává ministr. 

Za celé 1. čtvrtletí vybral CzechToll prostřednictvím satelitního mýtného systému pro Státní fond dopravní infrastruktury 4,013 miliardy Kč. Oproti 1. čtvrtletí roku 2023 výběr rostl o 8,6.

„Vozidla s datem první registrace před 1. červencem 2019 a všechna vozidla kategorie M2 a M3 (autobusy) byla zařazena k 1. březnu 2024 automaticky do základní emisní třídy CO2 1 a nemají nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2 s nižšími poplatky (vyjma vozidel poháněných čistě elektrickou energií a vodíkem, která patří do emisní třídy CO2 5),“ uvedl Petr Chvátal, generální ředitel společnosti CzechToll.

Majitelé ostatních vozidel mohou zkontrolovat nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2 ve vyhledávači na stránkách www.mytocz.eu/co2„Na základě oprávněných žádostí bylo zařazeno ke konci března do vyšší emisní třídy CO2 s nižšími poplatky 12 665 vozidel,“ doplnil Petr Chvátal.

Přečtěte si také

Back to top button