Logistika a sklady

DACHSER mění svoji právní formu na SE – evropskou společnost

DACHSER, jeden z předních poskytovatelů logistických služeb v Evropě, změnil v souladu se svými dlouhodobými plány svoji právní formu na Societas Europaea (SE). Vstup této rodinné firmy na burzu se neplánuje.

Právní forma společnosti DACHSER je nyní Societas Europaea (SE). DACHSER GmbH & Co KG převedla své hlavní obchodní oblasti – pozemní přepravy (včetně divize European Logistics a Food Logistics) a letecké a námořní přepravy do svojí stoprocentní dceřiné společnosti DACHSER SE a sama bude fungovat jako holdingová společnost pod názvem Dachser Group SE & Co. KG.
 
Zastřešením moderní holdingovou strukturou nabízí právní forma SE této rodinné firmě ideální rámec pro sjednocení právní struktury s dceřinými společnostmi v Německu i jinde ve světě. V budoucnu bude Dachser na německém trhu působit pod názvem DACHSER SE, názvy společností v ostatních zemích mimo Německo zůstanou nezměněny.
 
Změna právní formy společnosti není spojená s žádnými změnami společníků. Společnost nebude vstupovat na burzu ani do ní nebudou vstupovat cizí investoři. Bernhard Simon, CEO společnosti DACHSER, k tomu říká: „Naši právní formu jsme přizpůsobili našemu celosvětovému růstu a tím si otevíráme dveře do budoucnosti. DACHSER je úspěšná rodinná firma a tou i zůstane.“ Kontrolním orgánem DACHSER SE bude i nadále současná dozorčí rada.
 
Organizační a řídicí struktura: orientace na zákazníka a decentralizované rozhodovací procesy
Centrální řídicí a kontrolní funkce koncernu na globální úrovni bude mít v kompetenci Executive Board a příslušné jemu podřízené korporátní pozice v DACHSER Group SE & Co. KG.  Executive Board se skládá z Bernharda Simona (CEO), Michaela Schillinga (COO Road Logistics), který je zároveň i zástupcem CEO, Thomase Reutera (COO Air & Sea Logistics) a Burkharda Elinga (CFO).
 
V rámci představenstva koncernu funguje v DACHSER SE osm operativních divizí, které řídí příslušní manažeři na pozicích Managing Director. Kromě DACHSER Food Logistics, za kterou bude i nadále odpovědný Alfred Miller, se jedná o regionální divize. V pozemních přepravách jsou to divize Německo, Severní a střední Evropa, Francie a Maghreb a Iberie, v leteckých a námořních přepravách potom divize EMEA, Amerika a Asijsko-pacifický region.
 
„Osmi regionálními divizemi posilujeme naši decentralizovanou strukturu společnosti a naše rozhodovací procesy tak budou ještě flexibilnější). Tím budeme našim zákazníkům ještě blíže,“ uzavírá Bernhard Simon.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button