Logistika a sklady

DB Schenker získal certifikaci HACCP pro přepravy potravin i na železnici

Společnost DB Schenker nově získala certifikaci HACCP pro nejvyšší bezpečnost a nezávadnost zacházení s potravinami a dalším netrvanlivým zbožím i pro železniční přepravy.

Doposud byl DB Schenker certifikován pro pozemní přepravu a na všech 14 logistických skladech v České republice. „Díky novým standardům můžeme velmi rychle reagovat na požadavky konkrétních zákazníků, zpracovat analýzu možných rizik a následně se zapojit do bezpečného logistického řetězce podle pravidel HACCP. Klíčové pro získání certifikace bylo nastavení interních procesů a proškolení zaměstnanců. V tuto chvíli spolupracujeme již s řadou zákazníků, kteří naši certifikaci oceňují,“ uvádí Tomáš Holomoucký, ředitel DB Schenker.
 
Zavedený systém HACCP potvrzuje přísné hygienické požadavky při přepravě a skladování zboží, jako jsou potraviny a potravinářské obaly, kosmetika či výrobky z oblasti farmacie. Důležité je například dodržovat vhodný způsob skladování z hlediska teploty, vlhkosti. Dále musí být zamezeno jakémukoliv znečištění a kontaminaci zboží, proto jsou zásilky s nebezpečným zbožím ADR přepravovány ve zvláštním režimu.  V areálech skladů DB Schenker jsou hygienické požadavky plněny například pomocí úklidových plánů, opatřením proti kontaminaci a znečištění skladovacích prostor, odbornému boji proti škůdcům a oddělenému skladování čisticích a desinfekčních prostředků.
 
Změny v celních předpisech na území Ruska
Podle informací, které přinesli logističtí odborníci z DB Schenker, prodloužila ruská Federální celní služba minimálně do 1. července 2014 záruční smlouvy ruskému sdružení ASMAP a v Rusku tak stále funguje systém karnet TIR o mezinárodní přepravě zboží. „Současně zůstávají v platnosti dodatečná opatření ruské celní správy, podle kterých přestal být na některých celních úřadech karnet TIR k 1. prosinci 2013 akceptován. Podle webu Federální celní služby se jedná o tyto pobočky: Centrální, Jižní, Severo-kavkazská, Volžská, Uralská, Sibiřská, Poskovská, Sebežská, Kingiseppská a Kaliningradská, dále pak úřady Dálný východ, Domodědovo, Šeremetěvo a Vnukovo,“říká David Martiš, ředitel provozu přeprav DB Schenker. 
 
Dodatečná opatření neplatí na celních úřadech Vybor, Karelia a Murmansk. Zároveň se také nevztahují na operace TIR zahájené v Euroasijské celní unii v Bělorusku a Kazachstánu. Karnet TIR je celní doklad, který nahrazuje celní jistinu až do výše 50 000 USD, tento systém jištění byl zaveden v roce 1949 v rámci Evropy. Dohoda usnadňuje silniční přepravu mezi jednotlivými zeměmi a stojí na pěti nezbytných pilířích – například přepravci musí přepravovat zboží v celně bezpečných vozidlech nebo kontejnerech či zboží je doprovázeno mezinárodně uznávaným karnetem atd.
 
Ruská federace patří také mezi státy, které byly od 1. 1. 2014 dle Všeobecného systému preferencí EU vyřazeny ze seznamu rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, které mohly využívat preferenční přístup na trh EU. Tato úprava bude pro české dovozce znamenat zásadní změnu v podobě výše cla, které doposud nebylo vyměřováno, podle celního tarifu bez možnosti uplatnění preference. Podle informací z ČSÚ bylo z Ruska do České republiky od ledna 2012 do ledna 2013 dovezeno zboží v celkové hodnotě přes 168 miliard korun.
 
DB Schenker má v Rusku 22 lokálních poboček s celkem více než 800 zaměstnanci. Do této destinace nabízí kompletní logistický servis zahrnující všechny typy přeprav i zajištění celních procesů. Situaci v oblasti celních předpisů v Ruské federaci bude společnost nadále pozorně sledovat a informovat o ní.

Přečtěte si také

Back to top button