Logistika a sklady

Konference EULOG zaměřená na distribuční proces v praxi měla velký úspěch

Logistická konference EULOG, která se konala 16. září v pavilonu A2 při veletrhu Transport a Logistika, představila simulaci distribučního procesu v praxi.

V rámci tohoto veletrhu to byla jediná větší doprovodná akce, která přilákala jak širokou veřejnost, školní skupiny i odborníky z praxe.
Hlavní téma konference „Distribuční proces v praxi – aneb od výrobce k zákazníkovi“ simulovalo prostředí distribučního procesu od výroby přes balení, IT v distribučním procesu, manipulaci a skaldování, až ke konečné přepravě k zákazníkovi. Tento proces byl prezentován ve dvou blocích, přičemž každý blok uvedl přednášky na jiná témata. „Velkým lákadlem byli jak jednotliví přednášející, tak i samotná témata přednášek, která byla zasazena do konceptu případových studií,“ říká organizátorka konference, Eva Blechová a doplňuje: „návštěvníci konference byli také motivováni losováním o dárky od přednášejících i kávou zdarma“.
 
Dopolední blok zahájil Jaroslav Bazala z Logistické akademie. Jeho přednáška odpověděla na otázku proč je důležité plánování a audit ve výrobní firmě. Z výroby se plynule přešlo do sekce balení, kde se prezentoval projekt Packaging live (balicí linka) spolu se společností Ekobal. Přednášející představili důležitost a princip balicí linky a její fungování. Po zabalení produktu je třeba mít správně nastavený logistický proces z pohledu informačních technologií. O tuto přednášku se postaral Pavel Rumplík ze společnosti ABIA group. Jeho případová studie zaujala především případovou studií na zavedení informačního systému ve firmě Petr Hobža – Strážnické brambůrky. Nechyběla ani malá ochutnávka s losováním právě o nic jiného než o Strážnické brambůrky.
 
Po dokonale zvládnutém informačním systému v logistickém procesu stačí už jen vyřešit manipulaci ve stále užších uličkách. Tu pomocí své prezentace vyřešil Josef Zeman ze společnosti Linde Material Handling. Na závěr distribučního procesu je nutné dopravit zboží ze skladu až k zákazníkovi. Přepravu jako takovou zajistila společnost Dachser, kde Jan Polter ukázal, jak je možné zkrátit čas od objednávky po doručení.
 
Odpolední blok začal opět od začátku distribučního procesu. První přednáška druhého bloku byla znovu zaměřená na výrobu. O tom, jak ušetřit čas a peníze se štíhlou výrobou a just in time, přednášel profesor Ivan Gros z Vysoké školy logistiky. Část balení měl na starosti Tadeáš Kos z břeclavské pobočky společnosti Dachser. Ve své přednášce upozornil na nástrahy balení v kontraktní logistice. Na balení navázala sekce IT v logistice. Tu prezentoval Jan Mlejnský ze společnosti Asseco Solutions. I jeho přednáška na téma identifikace zboží prostřednictvím IT technologií přilákala další návštěvníky konference. Konec distribučního procesu se věnuje skladování a přepravě. Předposlední přednášku prezentoval Martin Hynčica ze společnosti BITO, který se ptal na to, jaký regálový systém používáte Vy? Ukázal rozdílné možnosti skladování v různých typech regálů. Poslední přednáška celé konference upozorňovala na kombinovanou dopravu jako možné řešení. O tom mluvil Ondřej Jašek ze společnosti DB Schenker.
 
Vedle konferenční části byla také připravená Business Lounge s malým občerstvením a kávou. Zde byli zástupci přednášejících firem k dispozici během celého dne. Návštěvníci konference tak mohli vznést své dotazy přímo u přednášejících a pobavit se o dané problematice více do hloubky.
 
Účast návštěvníků na konferenci byla opravdu velká. Od začátku do konce byly všechny židle plné, i kolem konferenčního prostoru byl vytvořen hlouček lidí, kteří poslouchali jednotlivé přednášky. Jsem ráda, že konference byla úspěšná a máme i velmi pozitivní ohlasy jak od návštěvníků, tak i od přednášejících,“ shrnuje účast návštěvníků organizátorka konference a dodává: „návrat k veletrhu Transport a Logistika byl jistě správným krokem. Budeme se těšit na příští ročník“.
Jednotlivé prezentace budou k dispozici na webu konference, kde bude zároveň i odkaz na YouTube na jednotlivé přednášky. 

Přečtěte si také

Back to top button