Logistika a sklady

Linde MH podporuje své zaměstnance

Společnost Linde Material Handling (Linde MH), přední výrobce manipulační techniky a poskytovatel logistických a skladových řešení, získala finanční prostředky z Operačního programu Praha adaptabilita.

Prostředky využije na zvyšování kvalifikace v oblasti odborných znalostí a měkkých dovedností. Vzdělávací projekt „LINDE příležitosti“ je určen pražským zaměstnancům společnosti Linde MH. Jedná se o vzdělávací projekt, který trvá dva roky a zaměřuje se na zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti time a stress managementu, týmové práce, projektového managementu, jazykového vzdělávání, účetnictví, daní a PC dovedností.
 
„Pro naše zaměstnance jsme také připravili specializovaná školení na míru, zahraniční stáže ve Francii a Velké Británii a otevřené odborné kurzy zaměřené například na školení základů práva, mezinárodních účetních standardů, pedagogického minima a další,“ říká Ing, Jindřich Kotyza, jednatel firmy Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
 
Společnost Linde MH se dlouhodobě zaměřuje na podporu a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Cílem vzdělávacích projektů Linde MH je posilování konkurenceschopnosti společnosti díky neustálému zlepšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a tím i zlepšení efektivity a bezpečnosti práce ve firmě. Společnost Linde MH proto letos v březnu spustila projekt „LINDE Talenti“, který se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců na manažerských pozicích a na pozicích specialistů. LINDE Talenti se vzdělávají na pravidelných specializovaných workshopech, zpracovávají vlastní projekty pro zlepšení vybraných procesů ve firmě, konzultují s mentory a každý z nich se účastní zahraničních stáží ve Francii, Německu, Anglii nebo ve Švédsku.
 
Linde MH se účastní i mezinárodního projektu „Rodiče ve firmě“. Ten je určený personálním specialistům, kteří chtějí získat zkušenosti se zaměstnáváním rodičů nejen v České republice ale i v zahraničí a mají zájem vypracovat si vlastní metodiku pro slaďování rodinného
a pracovního života.
 
Dalším příkladem může být projekt „LINDE akademie“, který probíhal v letech 2010 a 2011 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Programu se zúčastnilo více než 120 mimopražských zaměstnanců společnosti, kteří absolvovali jak odborná školení, tak i kurzy komunikačních a obchodních dovedností. 
 

Přečtěte si také

Back to top button