Logistika a sklady

Nová regulační opatření zdražují leteckou přepravu baterií až o 48 %

K navýšení cen baterií zatím nedojde.

K 1. lednu 2014 došlo ke zpřísnění pravidel pro leteckou přepravu lithiových baterií. Podle 55. vydání bezpečnostních regulací IATA musí být baterie nově přepravovány jako DGR cargo, tedy jako náklad obsahující nebezpečné zboží. Oproti předchozímu roku tak letos dojde ke zvýšení nákladů na jejich leteckou přepravu až o 48 %. Přeprava přitom tvoří přibližně 18 % z celkové ceny baterie, podle prodejců však ke zvyšování cen baterií zatím nedojde.
 
Mezinárodní asociace letecký dopravců (IATA) vydala nová regulační opatření pro přepravu lithiových baterií. Až dosud mohly být baterie přepravovány jako general cargo, pouze bylo nutné dodržet určité podmínky přepravy a náklad opatřit bezpečnostním certifikátem, který uváděl třídu nebezpečnosti zboží, složení baterie a další informace. Nyní by baterie měly být přepravovány jako nebezpečné zboží, pro které platí přísnější pravidla přepravy, což přepravu výrazně prodražuje. 
 
„Přeprava baterií jako DGR cargo vychází průměrně o 40 % dráž než přeprava klasického nákladu general cargo. Obejít nové nařízení lze pouze za splnění poměrně přísných podmínek pro zabalení. Pravidla pro balení jsou však striktně dána a v případě přepravy nadlimitního množství zvyšují nejen koncový objem zásilky, ale samozřejmě i spotřebu obalového materiálu a tím pádem i náklady,“ sdělil Zdeněk Hamouz ze společnostiDSV Air & Sea. 
 
Kvůli novému opatření rostou tuzemským prodejcům baterií výdaje. Náklady na přepravu tvoří 18 % výsledné ceny baterie. „Náklady na leteckou přepravu baterií nám od nového roku průměrně vzrostly o 41 %, u menších zásilek došlo k navýšení ceny přepravy až o 48 %. Zdražení baterií ale zatím neplánujeme, počkáme, jak se situace vyvine,“ sdělil Radim Tlapák, ředitel předního tuzemského e-shopu s bateriemiBatteryShop.cz. Dražší leteckou přepravu mohou tuzemští prodejci baterií nahradit levnější přepravou po moři.
 
Náklady na námořní přepravu mezi Českou republikou a Čínou jsou dokonce až o 92 % nižší než u letecké dopravy. Nevýhodou lodní dopravy je ale výrazně delší doba transportu. Také v námořní dopravě platí pro baterie zvláštní pravidla, která jasně stanovují, jak má být s bateriemi nakládáno, jak mají být zabaleny či jaké použít značení. 
 
„Na přepravu baterií po moři se vztahuje bezpečnostní předpis IMDG CODE. Baterie totiž obsahují chemické látky, které mohou reagovat a tím způsobit škody na ostatním zboží, poškodit přepravní obal nebo v případě vytečení i palubu lodi,“ sdělil David Knobloch ze společnosti Geis CZ Air+Sea. „Rejdaři musí dodržovat předpisy o uložení kontejneru na lodi. Kvůli riziku vytečení musí být kontejner naloděný pouze na palubě lodi a nikoliv v podpalubí. U kusových přeprav se kvůli nutnosti speciálního uložení musí dopředu avizovat, že zboží obsahuje baterie,“ doplnil Knobloch.
 
 

Přečtěte si také

Back to top button