Logistika a sklady

Prodeje a zpětné pronájmy nemovitostí ve východní Evropě poklesly

Očekává se ale oživení. Podle nejnovějšího průzkumu Colliers International, lídra v realitním poradenství, dosahují prodeje a zpětné pronájmy nemovitostí od roku 2007 10 % všech zaznamenaných investičních transakcí. Tyto transakce představují ve východní Evropě historicky pouze 4,5 % z celkového objemu investic.

Klíčové závěry ze zprávy Colliers International s názvem „Trh prodejů a zpětných pronájmů“ jsou následující: S ohledem na současný cyklický a strukturální pokles na realitním investičním trhu se zpráva Colliers International zabývá jednou z možností, jak generovat zisk z komerčních nemovitostí, a tou je prodej a zpětný pronájem. Analýza nezávislých investičních transakcí uskutečněných po celé Evropě od roku 2007 provedená Colliers ukazuje, že podíl prodejů a zpětných pronájmů nemovitostí na celkovém objemu transakcí během vrcholu finanční krize od konce roku 2007 do konce roku 2009 vzrostl, a to na 13 % oproti průměrným 10 % v daném období.
 
„V regionu východní Evropy představují prodeje a zpětné pronájmy do dnešní doby jen 4,5  % ze všech transakcí. Současné podmínky na trhu, jako je omezené poskytování úvěrů, utlumený ekonomický růst a dluhová opatření, poskytují dobrý základ pro nárůst investičních transakcí typu prodej a zpětný pronájem. Pokud současné podmínky na trhu vydrží, a my očekáváme, že ano, může to být zdrojem pro získání kapitálu a nárůst investiční aktivity v krátko- a střednědobém horizontu,“ řekl Damian Harrington, regionální ředitel pro průzkum trhu v Colliers International a dodal „Prodeje a zpětné pronájmy nemusí být nutně spojeny jen s hlavními odvětvími komerčních nemovitostí. Naše analýza prodejů a zpětných pronájmů uskutečněných v minulosti ukazuje, že se týkají  mnoha různých odvětví. Je to sám o sobě relativně likvidní subsektor, na kterém jsou aktivní významní hráči“ 
 
Zpráva zdůrazňuje, že se změnami v dlouho zastávaném názoru, že „nemovitosti by měly zůstat v korporátních rukách jako kulturní norma“, by se prodeje a zpětné pronájmy mohly stát důležitým zdrojem investičních transakcí v dlouhodobém horizontu. To je podpořeno skutečností, že nemovitosti vlastněné korporátními subjekty dosahují odhadem 83 % z celkového trhu komerčních nemovitostí.
 
„Prodej a zpětný pronájem nemovitosti může korporátním subjektům pomoci získat hotovost, zatímco investorovi poskytnout přístup k jistému a dlouhotrvajícímu zdroji příjmu – jde tedy o transakci prospěšnou pro obě strany. Z pohledu nájemce je hlavní benefit to, že korporátní nájemce si ponechává kontrolu nad každodenním řízením a plánováním byznysu. Z pohledu investora mu zase dobrá smlouva o prodeji umožní zajistit lepší podmínky kapitálového financování, zejména pokud si prodávající zvolí podmínky pronájmu na 10 nebo více let,“ poukazuje Tony Pinnell, ředitel financování nemovitostí Colliers International v Polsku.    
 
Zpráva dále upozorňuje na několik významných omylů při prodejích a zpětných pronájmech uskutečněných v minulosti. Tony Pinnell zdůraznil, jak je důležité nechat si profesionálně poradit před zahájením takovéto transakce. „Provozní stránku byznysu může pozitivně ovlivnit to, jak jsou nemovitosti oceněny a jak je zajištěn a strukturován kapitál. To, jak se prodej a zpětný pronájem posuzuje z právního, daňového, účetního a finančního hlediska může zase vytvořit značné komplikace a různé výstupy. Z tohoto důvodu by mělo jakékoliv transakci předcházet profesionální poradenství,“ dodal Tony Pinnell.
 
O Colliers International
Colliers International je jedním z předních celosvětových poskytovatelů realitních služeb. Působí v 522 kancelářích v 62 zemích světa a zaměstnává přes 12 000 profesionálů. Jako dceřiná společnost FirstService Corporation (NASDAQ: FSRV; TSX: FSV and FSV.PR.U) nabízí zázemí silného finančního partnera a lokálního managementu, které klientům zaručí zodpovědné a iniciativní řešení jejich realitních potřeb. Colliers poskytuje řadu služeb jak uživatelům prostor, tak i vlastníkům a investorům, které zahrnují korporátní služby, prodeje a pronájmy nemovitostí, správu nemovitostí a asset management, projektový management, investiční prodeje a poradenství, oceňování nemovitostí, hypoteční poradenství a průzkum trhu. Colliers International působí na českém trhu od roku 1994.

Porota CEE Real Estate Quality Awards 2012 ocenila Colliers International nejlepší agenturou v segmentu průmyslových nemovitostí, nejlepší agenturou v oblasti kancelářských nemovitostí a nejlepší společností v oblasti property managementu. Společnost The Lipsey Company a magazín National Real Estate Investor zařadily Colliers International na druhé místo mezi poskytovateli komerčních realitních služeb.

 

Přečtěte si také

Back to top button